Notatka po szkoleniu w Oleśnicy

Fundacja Świat z Uśmiechem z siedzibą w Oleśnicy prowadząca Dolnośląski Punkt Konsultacyjno-Doradczy w Oleśnicy z filią w Oławie, zorganizowała w dniu 28.05.2015, dla  przedstawicieli organizacji pozarządowych szkolenie z zakresu:

„ZASADY PRZYGOTOWANIA, RELIZACJI I ROZLICZANIA PROJEKTÓW SPOŁECZNYCH”

Szkolenie odbyło się w Gimnazjum nr 3 im. Odkrywców i Podróżników Polskich w Oleśnicy, a poprowadziła je p. Barbara Kołaczkiewicz. W ramach szkolenia, 12 uczestników, reprezentujących organizacje pozarządowe zapoznało się z głównymi zasadami wypełniania wniosków o dotacje.

Trener zapoznał również uczestników ze sposobami dokumentacji prowadzonych działań podczas realizacji projektów oraz przeprowadził wykład na temat reguł sprawozdawczości przy rozliczaniu dotacji. Uczestnicy mieli też możliwość podjęcia dyskusji na tematy związane  z przygotowywanie wniosków.


Zadanie dofinansowano ze środków budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego

<<< powrót
Dolnośląska Federacja
Organizacji Pozarządowych

pl.Solidarności 1/3/5
V Piętro, pok. 515
53-661 Wrocław
tel. (71) 793 23 24
e-mail. dfop@dfop@org.pl
Centrum ds. Katastrof
i Klęsk Żywiołowych Tratwa

ul. Henryka Probusa 9/4
50-242 Wrocław
Tel./fax (+48 71) 321 08 71
email: biuro@tratwa.org