Notatka po szkoleniu w Lubinie

W dniu 11 czerwca 2015r. w Dolnośląskim Punkcie Konsultacyjno-Doradczym w Lubinie , prowadzonym przez Stowarzyszenie Civis Europae odbyło się 4-godz. szkolenie na temat „Wykaz dokumentów niezbędnych w działalności każdej organizacji pozarządowej". 

Szkolenie zostało zorganizowane na życzenie członków stowarzyszeń i fundacji oraz osób zainteresowanych założeniem organizacji. 

Zadanie dofinansowano ze środków budżetowych Samorządu Województwa Dolnośląskiego.

W szkoleniu wzięło udział 12 osób z 9 organizacji pozarządowych.

Szkolenie prowadziła Barbara Skórzewska - doradca DPKD w Lubinie, prezes Stowarzyszenia Civis Europae z wieloletnim doświadczeniem w pracy w  III sektorze. 

Przekazano następujące informacje:

1. Obowiązek posiadania KRS, Regon, NIP
2. Jak napisać statut ?
3. Dokumentowanie działalności władz…

  • posiedzenia zarządu (protokoły, uchwały)
  • Walne zebranie członków  

4. Obowiązek składania każdego roku CIT 8 i  CIT 8/0

5. Instrukcja o  przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. 

  • Regulamin dokonywania zakupów

6. Regulamin wynagradzania : organizacja pozarządowa zatrudnia pracowników i zawiera prawidłowo:

  • Umowy o pracę
  • Umowy cywilno – prawne
  • Porozumienia z wolontariuszem                                                                             

7.  Polityka  bezpieczeństwa danych osobowych +instrukcja zarządzania systemem informatycznym + powołanie administratora bezpieczeństwa informacji (ABI) - Uchwała zarządu 

8. Polityka rachunkowości zgodnie z art. art.3 ust.1 pkt.11 ustawy o rachunkowości 

9. Księga korespondencji - rejestr  dokumentów wchodzących i  wychodzących

Szkolenie bardzo spodobało się uczestnikom, otrzymali przeróżne materiały szkoleniowe oraz duży zasób wiedzy, niezbędnej do prowadzenia swoich organizacji.

 

Zadanie dofinansowano ze środków budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego

<<< powrót
Dolnośląska Federacja
Organizacji Pozarządowych

pl.Solidarności 1/3/5
V Piętro, pok. 515
53-661 Wrocław
tel. (71) 793 23 24
e-mail. dfop@dfop@org.pl
Centrum ds. Katastrof
i Klęsk Żywiołowych Tratwa

ul. Henryka Probusa 9/4
50-242 Wrocław
Tel./fax (+48 71) 321 08 71
email: biuro@tratwa.org