Relacja ze szkolenia na temat - Jak tworzyć projekt przy wykorzystaniu matrycy logicznej projektu - Jak tworzyć budżet projektu

W dniu 17 czerwca 2015r w Dolnośląskim Punkcie Konsultacyjno-Doradczym, prowadzonym przez Fundację Pomocy Szkole odbyło się 2 -godz. szkolenia na temat „Jak tworzyć projekt przy wykorzystaniu matrycy logicznej projektu” i 2 -godz. na temat „Jak tworzyć budżet projektu”, które prowadził przez Grzegorz Tymoszyk.

W szkoleniu wzięło udział 12 osób, w tym 10 organizacji pozarządowych oraz 2 osoby z Grupy Odnowy Wsi Borszyn Mały - aktywni obywatele.

W trakcie szkolenia uczestnicy pozyskali wiedzę  „Jak tworzyć projekt za pomocą matrycy logicznej”. Następnie w grupach dokonali wypełnienia matrycy dla projektu. Odbyła się konsultacja wypełnionych matryc z prowadzącym. Dyskutowano na temat trudności z wypełnieniem matrycy.

W drugiej części szkolenia „Jak tworzyć budżet projektu” zapoznano się z podziałem kosztów na poszczególne rodzaje, prowadzący przedstawił jakie koszty należy zaliczyć do odpowiednich grup,  jak należy prowadzić rozmowy na temat pozyskania środków finansowych oraz jak wyliczać koszty pracy wykonanej przez wolontariuszy.

Uczestnicy w grupach sporządzili przykładowe budżety projektu.

Prowadzący szkolenie w sposób bardzo ciekawy i przystępny przekazywał wiedze na temat sporządzania projektów. Szkolenie bardzo spodobało się uczestnikom, gdyż przyswoili dużo wiedzy.

Interesujący sposób prowadzenia szkolenia spowodował zainteresowanie kolejnym szkoleniami dla organizacji pozarządowych.

 

Zadanie dofinansowano ze środków budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego

<<< powrót
Dolnośląska Federacja
Organizacji Pozarządowych

pl.Solidarności 1/3/5
V Piętro, pok. 515
53-661 Wrocław
tel. (71) 793 23 24
e-mail. dfop@dfop@org.pl
Centrum ds. Katastrof
i Klęsk Żywiołowych Tratwa

ul. Henryka Probusa 9/4
50-242 Wrocław
Tel./fax (+48 71) 321 08 71
email: biuro@tratwa.org