Notatka po szkoleniu w Jeleniej Górze

W dniu 22 maja 2015 roku od godziny 13.00 w Centrum Integracji i Tradycji Miasta  w Kowarach odbyło się szkolenie pn.: „ABC księgowości w organizacjach pozarządowych” organizowane w ramach projektu Dolnośląska Sieć Doradztwa Pozarządowego przez Dolnośląski Punkt Konsultacyjno -Doradczy w Jeleniej Górze. 

W piątek 22 maja br. w sali szkoleniowej przedstawiciele 14 organizacji dowiedzieli się na temat obowiązujących zasad prowadzenia księgowości w organizacjach. Przedstawicielka Punktu Konsultacyjno-Doradczego w Jeleniej Górze, Ewelina Groń przywitała uczestników wręczając im materiały szkoleniowe zapisane na płycie CD, a także poinformowała o ofercie DPKD oraz o planie szkolenia.  Podczas warsztatów omówiono min. tematy jak: tworzenie zasad polityki rachunkowości, rodzaje przychodów z działalności statutowej, nieodpłatnej i odpłatnej, przychody z działalności gospodarczej, przychody finansowe, pozostałe przychody operacyjne. Rozróżnienie działalności odpłatnej i gospodarczej. Przychody organizacji: dotacje, składki, darowizny, zbiórki publiczne, przepisy regulujące zbiórki, sponsoring jako źródło finansowania, loterie charytatywne jako źródło finansowanie, sposób prowadzenia gospodarki kasowej i ewidencjonowania wydatków gotówkowych czy tworzenie wyodrębnionej ewidencji księgowej na potrzeby realizowanych zadań, a także sprawozdania finansowego.

Pięciogodzinne szkolenie poprowadziła Pani mgr inż. Sylwia Koperek – księgowa z wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu księgowości organizacji pozarządowych.

 


Zadanie dofinansowano ze środków budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego

<<< powrót
Dolnośląska Federacja
Organizacji Pozarządowych

pl.Solidarności 1/3/5
V Piętro, pok. 515
53-661 Wrocław
tel. (71) 793 23 24
e-mail. dfop@dfop@org.pl
Centrum ds. Katastrof
i Klęsk Żywiołowych Tratwa

ul. Henryka Probusa 9/4
50-242 Wrocław
Tel./fax (+48 71) 321 08 71
email: biuro@tratwa.org