Udział DPKD Lubin w wydarzeniu lokalnym

Dnia 3 lipca 2015 roku we wsi Osiek doradczynie DPKD Lubin, uczestniczyły w spotkaniu otwierającym projekt, pt. " Dla waszystkich..."   realizowany ze środków Działaj Lokalnie VIII, przez liderki 7 wsi gminy Lubin.

Podczas spotkania prezentowałyśmy działalność DPKD Lubin oferując naszą pomoc w dalszym pozyskiwaniu środków na kolejne pomysły Pań, zachęcając je również do tworzenia organizacji pozarządowych. Punkt DPKD Lubin wspierał i pomagał liderkom w promocji projektu na terenie gminy wśród jej mieszkańców, a wcześniej w pisaniu projektu, kostrukcji budżetu i przygotowaniu wzoru dokumentów niezbędnych podczas realizacji pojektu - umowy z wolontariuszami, listy obecności, pisma promujące projekt.

 

Zadanie dofinansowano ze środków budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego

<<< powrót
Dolnośląska Federacja
Organizacji Pozarządowych

pl.Solidarności 1/3/5
V Piętro, pok. 515
53-661 Wrocław
tel. (71) 793 23 24
e-mail. dfop@dfop@org.pl
Centrum ds. Katastrof
i Klęsk Żywiołowych Tratwa

ul. Henryka Probusa 9/4
50-242 Wrocław
Tel./fax (+48 71) 321 08 71
email: biuro@tratwa.org