Bezpłatny cykl szkoleniowy dla organizacji pozarządowych - ABC tworzenia projektów - Szkolenie II [Lubomierz, 23 lipca 2015]

Bezpłatny cykl szkoleniowy dla organizacji pozarządowych 

„ABC tworzenia projektów”:

23 lipca 2015 – „Jak tworzyć budżet  i zarządzać finansami projektu?”

MIEJSCE: 

LUBOMIERZ (powiat lwówecki) – sala konferencyjna Urzędu Gminy i Miasta Lubomierz (Plac Wolności 1, 59-623 Lubomierz)

ORGANIZATORZY:

 • Dolnośląski Punkt Konsultacyjno-Doradczy dla Organizacji Pozarządowych przy Stowarzyszeniu Południowo-Zachodnie Forum Samorządu Terytorialnego „Pogranicze” w Lubaniu, 
 • Urząd Gminy i Miasta Lubomierz.

UCZESTNICY:

Szkolenie jest skierowane do przedstawicieli organizacji pozarządowych (stowarzyszeń, fundacji, klubów etc.), którzy chcą zdobyć lub poszerzyć swoją wiedzę nt. skutecznego tworzenia projektów społecznych.

PROGRAM:

23 lipca 2015 (czwartek) – „Jak tworzyć budżet i zarządzać finansami projektu?” Rozpoczęcie: 16.00 / Zakończenie: 20.00

 • Zasady tworzenia budżetu.
 • Praktyczne tworzenie budżetów na przykładzie wybranych funduszy (np. Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, fundacja bankowa)
 • Własny wkład niefinansowy w projekcie (m.in. poprawne dokumentowanie świadczeń wykonanych przez wolontariuszy).
 • Montaż finansowy, czyli gdzie znaleźć pieniądze na wkład finansowy do projektu.
 • Zarządzanie finansami na etapie realizacji projektu.

OSOBA SZKOLĄCA:

Magdalena Guła (12-letnie doświadczenie w tworzeniu i realizacji projektów w ramach  programów: FIO, EWT, Interreg IIIA, PHARE CBC, Fundusze Norweskie, Erasmus+, Leonardo da Vinci, Młodzież w działaniu, zadania publiczne).

FORMA ZAJĘĆ:

 • prezentacja + praca warsztatowa

INFORMACJE ORGANIZACYJNE: 

 • Spotkanie będzie prowadzone metodami warsztatowymi (minimum teorii / maksimum praktyki) 
 • udział jest bezpłatny,
 • liczba miejsc ograniczona, o zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń,
 • osoby zakwalifikowane otrzymają potwierdzenie drogą mailową lub telefoniczną,
 • wszyscy uczestnicy otrzymają zaświadczenie udziału,
 • organizatorzy zapewniają materiały szkoleniowe oraz poczęstunek.

ZGŁOSZENIA:

Zgłoszenia są przyjmowane do wtorku 21 lipca 2015 r.

Dolnośląski Punkt Konsultacyjno-Doradczy w Lubaniu:

 • drogą mailową: inkubatorngo.luban@gmail.com 
 • telefonicznie: 696 256 420 (numer czynny tylko w godzinach pracy: poniedziałek 9.00-13.30, wtorek 15.00 – 19.00, środa 10.30 – 13.30, czwartek 9.00 – 13.30, piątek  15.00 – 19.00), lub
 • osobiście: w siedzibie DPKD / Lokalnego Inkubatora Organizacji Pozarządowych w Lubaniu.

 


Zadanie dofinansowano ze środków budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego

<<< powrót
Dolnośląska Federacja
Organizacji Pozarządowych

pl.Solidarności 1/3/5
V Piętro, pok. 515
53-661 Wrocław
tel. (71) 793 23 24
e-mail. dfop@dfop@org.pl
Centrum ds. Katastrof
i Klęsk Żywiołowych Tratwa

ul. Henryka Probusa 9/4
50-242 Wrocław
Tel./fax (+48 71) 321 08 71
email: biuro@tratwa.org