Szkolenie - Księgowość NGO - obieg dokumentów finansowo-księgowych [Milicz, 28 lipca 2015]

Dolnośląski Punkt Konsultacyjno-Doradczego w Miliczu serdecznie zaprasza do udziału w bezpłatnym szkoleniu pn.: Księgowość NGO - Obieg dokumentów finansowo-księgowych. Szkolenie rozpocznie się o godzinie 10:00 w dniu 28 lipca wtorek br. w Centrum Aktywności Lokalnej w Miliczu.

BEZPŁATNE Szkolenie (2h)

Księgowość NGO-obieg dokumentów finansowo-księgowych

1.Obieg dokumentów finansowo-księgowych 

Rozdział I. Ustalenia ogólne 

1.1. Cel i zadania instrukcji  

1.2. Podstawa prawna  

Rozdział II. Zasady wystawiania, kontroli i przyjmowania dokumentów 

2.1. Dowody księgowe  

2.2. Kontrola i przyjmowanie dokumentów  

Rozdział III. Rodzaje stosowanych dokumentów   

A. Dokumenty dotyczące rozliczeń finansowych  

B. Dokumentacja obrotu składnikami majątkowymi  

C. Rejestry księgowe

Rozdział IV. Obieg dokumentów 

Rozdział V. Ustalenia końcowe  

Szkolenie poprowadzi Renata Sieler.

Rekrutacja potrwa do 24.07 br.(piątek) pod nr telefonu: 730-300-185 lub e-mail dpkd.milicz@gmail.com. Liczba miejsc ograniczona. Liczy się kolejność zgłoszeń. 

 

Zadanie dofinansowano ze środków budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego

<<< powrót
Dolnośląska Federacja
Organizacji Pozarządowych

pl.Solidarności 1/3/5
V Piętro, pok. 515
53-661 Wrocław
tel. (71) 793 23 24
e-mail. dfop@dfop@org.pl
Centrum ds. Katastrof
i Klęsk Żywiołowych Tratwa

ul. Henryka Probusa 9/4
50-242 Wrocław
Tel./fax (+48 71) 321 08 71
email: biuro@tratwa.org