Zaproszenie - Forum Organizacji Pozarządowych Powiatu Lubańskiego [Lubań, 10 grudnia 2015]

ZAPROSZENIE

Forum Organizacji Pozarządowych Powiatu Lubańskiego 

„ZMIANY W PRZEPISACH I PERSPEKTYWY WSPÓŁPRACY ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH POWIATU LUBAŃSKIEGO”

  *   Lubań   *   10 grudnia 2015 r. (czwartek) *

Stowarzyszenie Południowo-Zachodnie Forum Samorządu Terytorialnego „Pogranicze”, prowadzące w Lubaniu Dolnośląski Punkt Konsultacyjno-Doradczy, oraz Łużyckie Centrum Rozwoju  serdecznie zapraszają przedstawicieli stowarzyszeń, fundacji, klubów, samorządów oraz grup nieformalnych z Lubania i powiatu lubańskiego do udziału w Forum Organizacji Pozarządowych Powiatu Lubańskiego pt. ZMIANY W PRZEPISACH I PERSPEKTYWY WSPÓŁPRACY ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH POWIATU LUBAŃSKIEGO, które odbędzie się 10 grudnia 2015 r. (czwartek) w Lubaniu w sali konferencyjnej Łużyckiego Centrum Rozwoju w godz. 16.00 – 18.30.

Wydarzenie jest organizowane pod patronatem Starosty Lubańskiego -  p. Walerego Czarneckiego oraz Burmistrza Miasta Lubań – p. Arkadiusza Słowińskiego.

W sierpniu 2015 r. zostały wprowadzone zmiany w Ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. M.in. regulują one zasady udostępniania informacji publicznej przez organizacje oraz wprowadzają nowe rozwiązania dla OPP. Za kilka miesięcy, w maju 2016 r. wejdą też w życie zmiany przepisów Ustawy Prawo o stowarzyszeniach, m.in. uproszczenia przy rejestracji oraz nowe uprawnienia dla stowarzyszeń zwykłych. Dodatkowo nowelizacja Ustawy o rachunkowości przyniosła organizacjom pozarządowym szereg zmian, które będą obowiązywać od 2016 r., m.in. możliwość prowadzenia uproszczonej księgowości.  Już dziś warto dowiedzieć się, co się zmieni w nowym roku w przepisach  oraz jak przygotować swoją organizację do tych istotnych zmian, dostosować wewnętrzne dokumenty i procedury organizacji.

Termin: 10 grudnia 2015 r. (czwartek) 

Miejsce: Lubań, sala konferencyjna Łużyckiego Centrum Rozwoju (Rynek – Sukiennice 38)

Godzina rozpoczęcia: 16.00

Ramowy program:

Od godz. 15.30 Rejestracja uczestników.
16:00  - 16.15 Rozpoczęcie spotkania. Powitanie.  
16.15 – 17.15 Zmiany w  przepisach dla organizacji pozarządowych – łatwiej czy  trudniej będzie prowadzić działalność społeczną? Marcin Babiuch (Dolnośląska  Federacja Organizacji Pozarządowych)

 • Zmiany w Ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
 • Zmiany w Ustawie Prawo o stowarzyszeniach.
 • Zmiany dla organizacji pozarządowych w Ustawie o rachunkowości. 
17.15 – 17.30 Pozarządowy rok 2015 w powiecie lubańskim.
17.30 – 17.45 Przerwa.
17.45 – 18.30 Perspektywy współpracy organizacji pozarządowych w powiecie lubańskim – dyskusja / wymiana doświadczeń.

 • Bariery i potrzeby w rozwoju lokalnych organizacji pozarządowych i aktywności społecznej.
 • Rola Inkubatora Organizacji Pozarządowych w Lubaniu.
 • Możliwości współpracy organizacji pozarządowych w Lubaniu i powiecie lubańskim.

Pozostałe informacje:

 • Udział w Forum jest bezpłatny.
 • W holu udostępnione zostaną stanowiska na prezentacje własnych materiałów poszczególnych organizacji uczestniczących w Forum,
 • Organizacje zainteresowane krótką prezentacją zrealizowanych przez siebie w 2015 r. działań w bloku pt. „Pozarządowy rok 2015 w powiecie lubańskim” (np. własnych projektów) prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny w celu ustalenia tematu i czasu wystąpienia.

Zgłoszenia: 

Prosimy o potwierdzenie udziału w Forum do środy 09.12.2015.

Zgłoszenie przyjmuje p. Monika Pleśnierowicz (Lokalny Inkubator Organizacji Pozarządowych w Lubaniu)

 • drogą mailową: inkubatorngo.luban@gmail.com
 • telefonicznie: 696 256 420 (numer czynny  w godzinach pracy: poniedziałek 9.00-13.30, wtorek 15.00 – 19.00, środa 10.30 – 13.30, czwartek 9.00 – 13.30, piątek  15.00 – 19.00), lub
 • osobiście: w siedzibie Lokalnego Inkubatora Organizacji Pozarządowych / Dolnośląskiego Punktu w Lubaniu (ul. Armii Krajowej 30, 59-800 Lubań, parter, wejście od podwórza).

 


Zadanie dofinansowano ze środków budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego

<<< powrót
Dolnośląska Federacja
Organizacji Pozarządowych

pl.Solidarności 1/3/5
V Piętro, pok. 515
53-661 Wrocław
tel. (71) 793 23 24
e-mail. dfop@dfop@org.pl
Centrum ds. Katastrof
i Klęsk Żywiołowych Tratwa

ul. Henryka Probusa 9/4
50-242 Wrocław
Tel./fax (+48 71) 321 08 71
email: biuro@tratwa.org