Szkolenie - Co każdy powinien wiedzieć nt. zmiany przepisów prawnych dotyczących organizacji pozarządowych [Jelenia Góra, 16 grudnia 2015]

W 2016 r.  zaczną obowiązywać  nowe przepisy prawa dla organizacji pozarządowych – czy w związku z tym organizacje będą miały nowe obowiązki? Z jakimi ułatwieniami, a jakimi utrudnieniami spotkają się organizacje w prowadzeniu działalność społecznej w świetle nowych przepisów? Czy prawdą jest, że w efekcie ustawy, wszystkie stowarzyszenia będą musiały zmienić swoje statuty?

Fundacja „Jagniątków” prowadząca Punkt Konsultacyjno-Doradczy w Jeleniej Górze zaprasza na bezpłatne szkolenie na temat zmian w ustawach:

  • Prawo o stowarzyszeniach,
  • O działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 

które wejdą w życie w maju 2016 r.

Szkolenie odbędzie się 16 XII 2015 r. o godzinie 14.00 w Książnicy Karkonoskiej, na III piętrze w sali konferencyjnej.

Uczestnicy szkoleń otrzymają imienne certyfikaty potwierdzające zakończenie szkolenia. W związku z tym prosimy o zgłaszanie uczestników z podaniem imienia i nazwiska na adres: aneta.cieplinska@jagniatkow.org.pl  do dnia 11.12.2016 r. Organizator zapewnia drobny catering podczas szkolenia.


Zadanie dofinansowano ze środków budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego

<<< powrót
Dolnośląska Federacja
Organizacji Pozarządowych

pl.Solidarności 1/3/5
V Piętro, pok. 515
53-661 Wrocław
tel. (71) 793 23 24
e-mail. dfop@dfop@org.pl
Centrum ds. Katastrof
i Klęsk Żywiołowych Tratwa

ul. Henryka Probusa 9/4
50-242 Wrocław
Tel./fax (+48 71) 321 08 71
email: biuro@tratwa.org