Notatka po szkoleniu dla NGO w Górze

1 grudnia 2015 r. w siedzibie Dolnośląskiego Punktu Konsultacyjno-Doradczego odbyło się szkolenie „Zasady aplikowania o Fundusze Europejskie – Generator Wniosków Aplikacyjnych”.

W programie szkolenia znalazły się takie zagadnienia jak: konkursy dla ngo w nowym rozdaniu; co to jest Generator Wniosków Aplikacyjnych i do czego służy; uruchamianie aplikacji i poruszanie się po aplikacji; omówienie części merytorycznej Generatora; przygotowanie budżetu i harmonogramu; sprawdzanie poprawności wniosku, dokonywanie korekt i uzupełnień.

Uczestnicy szkolenia poznali 10 osi priorytetowych dla woj. dolnośląskiego oraz przybliżone zostało im specyficzne słownictwo związane z aplikowaniem o środki unijne. Ponadto zaprezentowana została publikacja „Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020”, wydana przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.  Uczestnicy szkolenia dowiedzieli się także jak szybko i łatwo wyszukiwać ciekawe granty (np. www.funduszengo.pl/wyszukiwarka  czy też strona FIO i PAFW).

Szkolenie prowadził Aleksander Junik z Wrocławia, a uczestniczyło w nim kilkunastu członków różnych ngo z terenu powiatu górowskiego oraz aktywni obywatele. Każdy z uczestników otrzymali materiały szkoleniowe, przygotowany był także catering. Na koniec wszyscy wypełnili ankiety ewaluacyjne. Szkolenie podobało się uczestnikom, chcieliby część II w formie warsztatów na których mogłyby powstać już konkretne wnioski aplikacyjne.

 

Zadanie dofinansowano ze środków budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego

<<< powrót
Dolnośląska Federacja
Organizacji Pozarządowych

pl.Solidarności 1/3/5
V Piętro, pok. 515
53-661 Wrocław
tel. (71) 793 23 24
e-mail. dfop@dfop@org.pl
Centrum ds. Katastrof
i Klęsk Żywiołowych Tratwa

ul. Henryka Probusa 9/4
50-242 Wrocław
Tel./fax (+48 71) 321 08 71
email: biuro@tratwa.org