Forum Organizacji Pozarządowych Powiatu Głogowskiego [Głogów, 16 grudnia 2015]
Forum Organizacji Pozarządowych Powiatu Głogowskiego
Perspektywy dla organizacji pozarządowych powiatu głogowskiego w 2016 r.
Głogów | ŚRODA 16 grudnia 2015 r. | g. 16.00

Fundacja Lokalnych Inicjatyw Społecznych prowadząca Dolnośląski Punkt Konsultacyjno-Doradczy w Głogowie serdecznie zaprasza przedstawicieli stowarzyszeń, fundacji, klubów, grup nieformalnych oraz samorządów z Głogowa i powiatu głogowskiego do udziału w Forum Organizacji Pozarządowych Powiatu Głogowskiego „Perspektywy dla organizacji pozarządowych powiatu głogowskiego w 2016 r.”. Forum odbędzie się w środę 16 grudnia 2015 r. o godzinie 16.00 w Sali Rajców głogowskiego ratusza (Rynek 10, 67-200 Głogów).

W sierpniu 2015 r. zostały wprowadzone zmiany w Ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Zmiany te regulują m.in. zasady udostępniania informacji publicznej przez organizacje oraz wprowadzają nowe rozwiązania dla OPP. Za kilka miesięcy, w maju 2016 r. wejdą też w życie zmiany przepisów Ustawy Prawo o stowarzyszeniach, m.in. uproszczenia przy rejestracji oraz nowe uprawnienia dla stowarzyszeń zwykłych. Dodatkowo po kilku latach lobbowania ze strony trzeciego sektora doszło do pozytywnych przemian w Gminie Miejskiej Głogów. Został powołany Pełnomocnik ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, utworzono ciała doradcze w postaci Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego i Rady Seniorów. W kontekście tych wszystkich zmian chcemy spotkać się i porozmawiać o perspektywach dla organizacji pozarządowych w nadchodzącym roku. Już dziś warto dowiedzieć się, co się zmieni w nowym roku w przepisach oraz jak przygotować swoją organizację do tych istotnych zmian. Warto też podyskutować o możliwościach współpracy – zarówno z lokalnymi samorządami jak i wewnątrz sektora pozarządowego.

PROGRAM FORUM

16.00 Otwarcie Forum i przedstawienie działalności Dolnośląski Punkt Konsultacyjno-Doradczy w Głogowie

16.15 Perspektywy NGO a nowelizacje ustaw
– Sławomir Wieteska, członek Wałbrzyskiej RDPP, przedstawiciel Krajowego Komitetu Ekonomii Społecznej:
ustawa o zmianie ustawy Prawo o stowarzyszeniach
ustawa o zmianie Ustawy o fundacjach
ustawa o zmianie Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

17.00 Współpraca z Powiatem Głogowskim
 – Tomasz Kumczyk, Pełnomocnik ds. Organizacji Pozarządowych w Starostwie Powiatowym
finansowe i niefinansowe obszary współpracy z organizacjami pozarządowymi

17.20 Współpraca z Gminą Miejską Głogów
– Martyna Rybka, Pełnomocnik ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi :
powołanie MRDPP w Głogowie
powołanie Pełnomocnika ds. Współpracy z NGO w Gminie Miejskiej
powołanie Rady Seniorów
zmiany w konkursach w gminie miejskiej

17.40 Dyskusja
wyzwania, plany i potrzeby NGO w 2016 r.
możliwości współpracy organizacji pozarządowych w Głogowie i powiecie głogowskim

18.50 Podsumowanie i zakończenie

Udział w Forum jest bezpłatny. Organizatorzy zapewniają drobny poczęstunek.

Zgłoszenia: Prosimy o potwierdzenie udziału w Forum – do 15 grudnia br. czekamy na Państwa zgłoszenia w formie:

tel/fax: +48 76 832 18 04
e-mail: doradztwo-NGO@flis.org.pl
osobiście: Dolnośląski Punkt Konsultacyjno-Doradczy w Głogowie – ul. Perseusza 13

Od roku 2011 Fundacja Lokalnych Inicjatyw Społecznych prowadzi Dolnośląski Punkt Konsultacyjno-Doradczy dla Organizacji Pozarządowych w Głogowie i Legnicy w ramach Dolnośląskiej Sieci Doradztwa Pozarządowego. To długofalowy projekt skierowany do organizacji pozarządowych oraz aktywnych obywateli województwa dolnośląskiego – prowadzony przez nas punkty to miejsce wszechstronnego wsparcia aktywności obywatelskiej, gdzie oferujemy kompleksową, profesjonalną pomoc dla organizacji pozarządowych oraz aktywnych obywateli, którzy chcą zacząć działać w III sektorze. Jest to całkowicie bezpłatna oferta, która ma charakter społeczny i w znacznym stopniu przyczynia się do promocji powiatu i miasta oraz integracji jego mieszkańców.

Zadanie dofinansowano ze środków budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego

<<< powrót
Dolnośląska Federacja
Organizacji Pozarządowych

pl.Solidarności 1/3/5
V Piętro, pok. 515
53-661 Wrocław
tel. (71) 793 23 24
e-mail. dfop@dfop@org.pl
Centrum ds. Katastrof
i Klęsk Żywiołowych Tratwa

ul. Henryka Probusa 9/4
50-242 Wrocław
Tel./fax (+48 71) 321 08 71
email: biuro@tratwa.org