Notatka po szkoleniu w Oleśnicy pn. Prespektywy Rozwoju wolontariatu w powiatach oleśnickim i oławskim

Fundacja Świat z Uśmiechem z siedzibą w Oleśnicy prowadząca Dolnośląski Punkt Konsultacyjno-Doradczy w Oleśnicy z filią w Oławie, zorganizowała w dniu 10.12.2015r., dla  przedstawicieli organizacji pozarządowych szkolenie z zakresu:

„Prespektywy Rozwoju wolontariatu w powiatach oleśnickim i oławskim”

Szkolenie odbyło się w Oleśnickiej Bibliotece Publicznej w Oleśnicy mieszczącej się przy ul. Reja 10, a poprowadził je Wojciech Staniewski – przedstawiciel Centrum ds. Katastrof i Klęsk Żywiołowych „TRATWA”. 

W szkoleniu wzięło udział 9 uczestników reprezentujących organizacje pozarządowe. 

Uczestnicy przedstawili jak działa wolontariat lokalny oraz została podjęta dyskusja jak można rozwijać wolontariat lokalny w przyszłości w powiatach oleśnickim i oławskim. Ponadto trener przedstawił formy wolontariatu oraz obowiązki organizatora wolontariatu. Na szkoleniu została również przedstawiona długofalowa polityka rozwoju wolontariatu w Polsce.

Uczestnicy mieli też możliwość podjęcia dyskusji na tematy związane  z wolontariuszami.


Zadanie dofinansowano ze środków budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego

<<< powrót
Dolnośląska Federacja
Organizacji Pozarządowych

pl.Solidarności 1/3/5
V Piętro, pok. 515
53-661 Wrocław
tel. (71) 793 23 24
e-mail. dfop@dfop@org.pl
Centrum ds. Katastrof
i Klęsk Żywiołowych Tratwa

ul. Henryka Probusa 9/4
50-242 Wrocław
Tel./fax (+48 71) 321 08 71
email: biuro@tratwa.org