Notatka po szkoleniu w Lubinie [zdjęcia]

W dniu 7 grudnia 2015 r. Dolnośląski Punkt Konsultacyjno Doradczy w Lubinie przeprowadził szkolenie nt. „Zmiany w ustawie – Prawo o Stowarzyszeniach”.

Na szkoleniu zostały omówione najważniejsze zmiany w ustawie m.in. dotyczące nowych wymogów na etapie zakładania stowarzyszenia - ilość osób niezbędna do założenia stowarzyszenia, czy komitet założycielski będzie musiał być powołany - możliwość zatrudnienia członków stowarzyszenia i o nadzorze starosty nad działalnością stowarzyszeń.


Zadanie dofinansowano ze środków budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego

<<< powrót
Dolnośląska Federacja
Organizacji Pozarządowych

pl.Solidarności 1/3/5
V Piętro, pok. 515
53-661 Wrocław
tel. (71) 793 23 24
e-mail. dfop@dfop@org.pl
Centrum ds. Katastrof
i Klęsk Żywiołowych Tratwa

ul. Henryka Probusa 9/4
50-242 Wrocław
Tel./fax (+48 71) 321 08 71
email: biuro@tratwa.org