Notatka po Forum Organizacji Pozarządowych w Wałbrzychu

W dniu 9 grudnia 2015 r w Sali nr 26 Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu odbyło się Forum Organizacji Pozarządowych pn „Zmiana przepisów prawa dla organizacji pozarządowych - łatwiej, czy trudniej będziemy prowadzić działalność społeczną?. Forum zostało zorganizowane przy współpracy z Gminna Radą Działalności Pożytku Publicznego. 

Forum otworzył wiceprezydent Miasta Wałbrzycha pan Zygmunt Nowaczyk oraz przewodnicząca GRDPP pani Teresa Zigler. Pan Waldemar Weihs  przedstawił główne zmiany w Ustawie Prawo o Stowarzyszeniach i Ustawie o Pożytku Publicznym i Wolontariacie. 

Następnie omówiono możliwości pozyskiwania środków finansowych w ramach ZIT Wałbrzych.

W Forum uczestniczyło 16 przedstawicieli z 14 organizacji pozarządowych. 

 

Zadanie dofinansowano ze środków budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego

<<< powrót
Dolnośląska Federacja
Organizacji Pozarządowych

pl.Solidarności 1/3/5
V Piętro, pok. 515
53-661 Wrocław
tel. (71) 793 23 24
e-mail. dfop@dfop@org.pl
Centrum ds. Katastrof
i Klęsk Żywiołowych Tratwa

ul. Henryka Probusa 9/4
50-242 Wrocław
Tel./fax (+48 71) 321 08 71
email: biuro@tratwa.org