Szkolenie ze zmian w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie [Kłodzko, 29 grudnia 2015]

Dolnośląski Punkt Konsultacyjno-Doradczy dla organizacji pozarządowych w Kłodzku, prowadzony przez Fundację Aktywnego Rozwoju zaprasza na szkolenie ze zmian w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Szkolenie odbędzie się 29 grudnia 2015r. w siedzibie Punktu w Kłodzku.

Data: 29.12.2015 r. (wtorek) godz.12.00 (czas trwania szkolenia ok. 4h)
Miejsce: Punkt DPKD, ul. Rajska 1, 57-300 Kłodzko

Program:

11:45 - 12:00 - rejestracja uczestników.
12:00 - 14:00 - Omówienie zmian dotyczących rejestracji organizacji pozarządowych oraz zatrudniania w NGO,
14:00 - 14:15 - przerwa kawowa,
14:15 - 16:00 - Omówienie zmian dotyczących działalności Organizacji Pożytku Publicznego w tym prowadzenia kampanii promocyjnych,
16:00 - 17:00 - Dyskusja i omówienie spraw indywidualnych.

Prowadzący: Artur Prottung


Zadanie dofinansowano ze środków budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego

<<< powrót
Dolnośląska Federacja
Organizacji Pozarządowych

pl.Solidarności 1/3/5
V Piętro, pok. 515
53-661 Wrocław
tel. (71) 793 23 24
e-mail. dfop@dfop@org.pl
Centrum ds. Katastrof
i Klęsk Żywiołowych Tratwa

ul. Henryka Probusa 9/4
50-242 Wrocław
Tel./fax (+48 71) 321 08 71
email: biuro@tratwa.org