Notatka po V Powiatowym Forum Organizacji Pozarządowych w Trzebnicy [zdjęcia]

W dniu 3 grudnia 2015 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Trzebnicy odbyło się V Forum Organizacji Pozarządowych, którego tematem było: „Budowa tożsamości powiatowej i gminnej poprzez organizacje pozarządowe”.

W forum udział wzięły organizacje pozarządowe z powiatu trzebnickiego, samorząd reprezentowali: Robert Lewandowski Burmistrz Gminy Żmigród, Henryk Cymerman Zastępca Burmistrza Gminy Oborniki Śląskie, Sławomir Wójcik przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Forum prowadzili znani i cenieni animatorzy dr Agata Bulicz z Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych i Damian Dec z Fundacji Wspierania Rozwoju Lokalnego „Moja Przestrzeń”.

Po części oficjalnej przystąpiono do pracy warsztatowej. W losowo wybranych grupach uczestnicy zastanawiali się nad poszczególnymi zagadnieniami, następnie wzajemnie oceniali swoje pomysły. Z wypracowanych pomysłów wynikało, że tożsamość powiatu jak i gminy można budować w następujących obszarach:

 

  • Budowanie społeczeństwa obywatelskiego poprzez tworzenie przyjaznego klimatu współpracy organizacji pozarządowych z samorządem na różnych szczeblach.
  • Poruszanie nurtujących problemów mieszkańców naszego powiatu podczas kawiarenek obywatelskich i innych spotkań partycypacji obywatelskiej. 
  • Animowanie działań kulturalnych ze szczególnym uwzględnieniem kultury ludowej.
  • Organizowanie wspólnie z samorządem różnego rodzaju rocznic, świąt narodowych itp. np. 11 listopada, 3 maja, rocznica osiedlenia. Włączenie różnych podmiotów JST, NGO.
  • Promocja tradycji i lokalnych produktów.
  • Integrowanie różnych środowisk senioralnych i młodzieżowych, w tym rad senioralnych i młodzieżowych.
  • Szukanie nowych koncepcji integrujących lokalną społeczność.
  • Upowszechnianie sprawdzonych i ciekawych inicjatyw stowarzyszeń na terenie powiatu poprzez lokalne media i internet.
  • Rozwijanie turystyki, wiosek tematycznych.

Miejmy nadzieję, że tak bogaty pakiet pomysłów będzie inspiracją dla organizacji i samorządów z powiatu trzebnickiego.

Forum zorganizowało Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Społecznej im. Św. Jadwigi Śląskiej w ramach Dolnośląskiej Sieci Doradztwa Pozarządowego.

Zadanie dofinansowano ze środków budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego

<<< powrót
Dolnośląska Federacja
Organizacji Pozarządowych

pl.Solidarności 1/3/5
V Piętro, pok. 515
53-661 Wrocław
tel. (71) 793 23 24
e-mail. dfop@dfop@org.pl
Centrum ds. Katastrof
i Klęsk Żywiołowych Tratwa

ul. Henryka Probusa 9/4
50-242 Wrocław
Tel./fax (+48 71) 321 08 71
email: biuro@tratwa.org