Notatka po Powiatowym Forum Organizacji Pozarządowych w Lubaniu

O nowościach w przepisach dla organizacji pozarządowych dyskutowano w Lubaniu podczas Powiatowego Forum Organizacji Pozarządowych, które zostało zorganizowane przez Stowarzyszenie P-ZFST „Pogranicze”, prowadzące lubański DPKD / Inkubator NGO, wspólnie z Łużyckim Centrum Rozwoju.

Rok 2015 przyniósł organizacjom pozarządowym wiele zmian w przepisach.  Znowelizowana została Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Za kilka miesięcy, w maju 2016 r., w życie wejdą też zmiany przepisów w ustawie Prawo o stowarzyszeniach, m.in. uproszczona zostanie sama rejestracja a stowarzyszenia zwykłe otrzymają nowe uprawnienia. Nowelizacja Ustawy o rachunkowości umożliwi organizacjom sięgnięcie po uproszczoną księgowość. Nic też dziwnego, że tak aktualny temat dla środowiska pozarządowego, zachęcił  liczne grono organizacji z Lubania i powiatu lubańskiego do udziału w grudniowym forum. W spotkaniu uczestniczyli także reprezentanci Urzędu Miasta Lubań. Patronat nad organizacją objął zaś Starosta Lubański – Walery Czarnecki oraz Burmistrz Lubania – Arkadiusz Słowiński. Przez gąszcz nowych przepisów przeprowadził uczestników Marcin Babiuch z Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych we Wrocławiu.  Tradycją spotkań jest  podsumowanie mijającego roku i prezentacja wybranych działań zrealizowanych w regionie. O swoich inicjatywach opowiadali przedstawiciele Fundacji na Rzecz Wspierania Kultur Alternatywnych i Ekologicznych z Wolimierza (wolontariat i spotkania młodzieży w ramach programu Erasmus+) oraz Stowarzyszenia „Zamek Czocha” (cykl działań edukacyjnych, uwieńczony wydaniem książki o obozie AL Hartmannsdorf). Grudniowe forum zakończyła intensywna dyskusja  na temat pomysłów, potrzeb, a także pozarządowych wyzwań dnia codziennego. Organizatorzy dziękują uczestnikom za aktywny udział w spotkaniu. Kolejna konferencja już za rok.

Tekst  / zdjęcia:
Magdalena Guła – Stowarzyszenie P-ZFST „Pogranicze”


Zadanie dofinansowano ze środków budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego

<<< powrót
Dolnośląska Federacja
Organizacji Pozarządowych

pl.Solidarności 1/3/5
V Piętro, pok. 515
53-661 Wrocław
tel. (71) 793 23 24
e-mail. dfop@dfop@org.pl
Centrum ds. Katastrof
i Klęsk Żywiołowych Tratwa

ul. Henryka Probusa 9/4
50-242 Wrocław
Tel./fax (+48 71) 321 08 71
email: biuro@tratwa.org