Małe organizacje są ważne. Jak działa Dolnośląski Punkt Konsultacyjno-Doradczy (DPK-D)w Wołowie

Stowarzyszenie Integracji Społecznej PROPAGO prowadzi doradztwo dla organizacji pozarządowych w różnych formach, od ponad sześciu lat. Od 2012 roku działa w Wołowie Dolnośląski Punkt Konsultacyjno-Doradczy (DPK-D), w którym świadczone jest bezpłatne doradztwo dla organizacji, ale także parafii, grup nieformalnych, sołectw czy liderów lokalnych z zakresu szeroko pojętej działalności społecznej. 

Wołowski Punkt funkcjonuje w ramach Dolnośląskiej Sieci Doradztwa Pozarządowego, która jest koordynowana przez Dolnośląską Federację Organizacji Pozarządowych oraz Stowarzyszenie TRATWA. Doradztwo jest świadczone na wiele sposobów m.in. w formie spotkań indywidualnych, grupowych w biurze, ale także w terenie, w formie szkoleń, spotkań informacyjnych, w formie telefonicznej, mailowej ostatnio coraz częściej przez popularny portal społecznościowy w formie czatu, prowadzona jest również lista mailingowa. Z usług doradców najchętniej korzystają małe, poczatkujące organizacje, kluby sportowe, parafie, które coraz częściej sięgają po środki zewnętrzne, a także liderzy lokalni stojący na czele grup nieformalnych. Przychodzą przedstawiciele zarządów, członkowie organizacji, ale równie często wolontariusze, wszystkie te osoby łączy jedno; chcą się rozwijać, uczyć i być coraz lepsi, coraz bardziej profesjonalni w swojej działalności społecznej.

W wołowskim punkcie doradztwo prowadzą dwie doradczynie: Krystyna Laszkiewicz, której konikiem jest księgowość i wszelkie zagadnienia formalno-prawne oraz Agata Chwiszczuk, którą interesuje przede wszystkim animacja lokalna i przekuwanie pomysłów liderów lokalnych w rzeczywistość. Pomocą służy również księgowa Stowarzyszenia Teresa Genderka, która wyprowadziła już kilkanaście organizacji z księgowego „chaosu”.  Na terenie powiatu wołowskiego aktywnie działa ponad 100 organizacji, mają one coraz większą świadomość, że trzeba zarządzać organizacją zgodnie z przepisami i najwyższymi standardami w zakresie finansów, księgowości czy zasobów ludzkich, a wołowski Punkt jest blisko ich problemów właśnie po to aby tą drogę im ułatwić.  

Zespół wołowskiego Punktu uczestniczy w wielu imprezach i wydarzeniach lokalnych, aktywnie włącza się w konsultacje społeczne na terenie powiatu, stara się rozpoznać problemy III sektora i jak najtrafniej odpowiadać na jego potrzeby, dlatego niejednokrotnie jest dostępny poza godzinami dyżurów. Doradztwo jest udzielane m.in. z zakresu:

  • zakładanie i likwidacja organizacji pozarządowej (obowiązki rejestracyjne, statut);
  • fundrising (pozyskiwanie funduszy na działalność);
  • pomoc w tworzeniu wniosków o dofinansowanie, konsultowanie już napisanych wniosków;
  • księgowość, sprawozdawczość, rozliczenia projektów, rozliczenia wewnątrz organizacji;
  • współpraca międzysektorowa, animacja lokalna.

Wołowski Punkt Konsultacyjno-Doradczy prowadzony przez Stowarzyszenie Integracji Społecznej PROPAGO  działa w godzinach:

  • Poniedziałek 9:00-14:00
  • Środa 15:00-19:00
  • Czwartek 15:00-19:00

Biuro znajduje się na parterze przy ul. Panieńskiej 4 w Wołowie (OSiR – Basen).
Kontakt: tel.602194612 e-mail: porady.ngo.wolow@gmail.com
www.propago.org.pl
https://www.facebook.com/stowarzyszenie.propago/

 

Zadanie dofinansowano ze środków budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego

<<< powrót
Dolnośląska Federacja
Organizacji Pozarządowych

pl.Solidarności 1/3/5
V Piętro, pok. 515
53-661 Wrocław
tel. (71) 793 23 24
e-mail. dfop@dfop@org.pl
Centrum ds. Katastrof
i Klęsk Żywiołowych Tratwa

ul. Henryka Probusa 9/4
50-242 Wrocław
Tel./fax (+48 71) 321 08 71
email: biuro@tratwa.org