Wsparcie dla organizacji pozarządowych powiatu zgorzeleckiego

Dolnośląski Punkt Konsultacyjno-Doradczy dla organizacji pozarządowych w Zgorzelcu prowadzony jest przez Stowarzyszenie Interclub Femina od blisko 6 lat. W ramach działalności doradczej Punkt wspiera lokalne organizacje pozarządowe, sołectwa, aktywnych obywateli i ich inicjatywy oraz grupy nieformalne w zakresie szeroko pojętej działalności społecznej. Punkt jest jednym z 15 funkcjonujących w ramach  Dolnośląskiej Sieci Doradztwa Pozarządowego, koordynowanej przez Dolnośląską Federację Organizacji Pozarządowych oraz Stowarzyszenie TRATWA.

Doświadczeni doradcy Punktu pomagają tworzyć podmioty NGO, rozwijać skrzydła organizacjom, ale też motywują do pracy wypalających się liderów lokalnych. Niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania organizacji pozarządowych jest znajomość aspektów formalno-prawnych dotyczących NGO, stąd też wiele organizacji zgłasza się o doradztwo z tego zakresu. Doradcy pomagają organizacjom rozpoznawać potrzeby lokalnej społeczności i przekuwać je w działania.

Przykładem może być wsparcie mieszkańców wsi Spytków przy  tworzeniu Muzeum Rolniczego Wsi, gromadzącego nie tylko drobny sprzęt gospodarstwa wiejskiego, ale też skupiającego się wokół idei małej ojczyzny. Kolejnym przykładem jest pomoc Fundacji EuroLandArt przy pozyskaniu środków na otwarcie działalności. Dzięki temu ma ona obecnie możliwość organizowania życia kulturalnego w regionie. Wiele organizacji boryka się z problemem pozyskania, utrzymania i rozliczania pracy wolontariuszy. Dzięki doświadczeniu doradców z zakresu współpracy z wolontariuszami, Punkt stał się miejscem kontaktowym dla organizacji poszukujących wolontariuszy i osób chcących zaangażować się w pracę wolontariacką. Jest też miejscem, w którym można otrzymać profesjonalną wiedzę na temat wolontariatu i związanych z nim zagadnień. Przykładem jest pozyskanie stałych wolontariuszy przez Polski Związek Niewidomych – Koło w Zgorzelcu. W tym przypadku rolą doradców było odpowiednie przygotowanie organizacji do przyjęcia wolontariuszy oraz przeszkolenie wolontariuszy do pracy ze stowarzyszeniem, a tym samym podniesienie standardów pracy Koła. Jakość relacji organizacja pozarządowa – wolontariusz jest bardzo istotna także w działaniach akcyjnych. Tak było między innymi  przy organizacji  Kongresu Trzech Granic w Brydżu Sportowym, który nie przebiegłby tak sprawnie bez współpracy z wolontariuszami. Doradcy Punktu zadbali o właściwe przygotowanie organizacji prowadzącej Kongres do współpracy z wolontariuszami, uzbrajając obie strony w niezbędną wiedzę i uwrażliwiając na sposób komunikacji.

Przygraniczne położenie Zgorzelca wymusza na DPKD umożliwienie zgorzeleckim organizacjom kontaktów z niemieckimi partnerami. Stąd językowe spotkania dla organizacji z obu stron granicy. Prowadzone są one wprawdzie po godzinach pracy DPKD, jednakże traktujemy to działanie jako niezbędne do transgranicznej współpracy pomiędzy organizacjami. Doradcy zgorzeleckiego Punktu aktywnie włączają się w ważne dla regionu działania, zachęcają i animują do współpracy międzysektorowej , uczestniczą  w wydarzeniach lokalnych, starają się na bieżąco monitorować stan III sektora w powiecie zgorzeleckim.

W Zgorzeleckim DPKD pracuje doświadczony team:  doradczyni  Hanna Ilnicka przy wsparciu dwóch wolontariuszek – Reginy Skadorwy i Patrycji Żygadło-Sałęgi. Zgorzelecki DPKD, podobnie jak pozostałe Punkty w Województwie Dolnośląskim, udzielają doradztwa w  zakresie:

  • zakładania i likwidacji organizacji pozarządowej (obowiązki rejestracyjne, statut);
  • pomocy w poszukiwaniu  źródeł finansowania dla NGO;
  • pomocy w tworzeniu wniosków o dofinansowanie, konsultowanie już napisanych wniosków;
  • księgowości, sprawozdawczości, rozliczenia projektów, rozliczenia wewnątrz organizacji;
  • współpracy  wewnątrz i międzysektorowej, animacji lokalnej.

Doradztwo realizowane jest osobiście, mailowo lub telefonicznie. Istnieje możliwość dojazdu do siedziby/biura organizacji i udzielenia wsparcia na miejscu.

Godziny pracy DPKD w Zgorzelcu:

  • Poniedziałek 9.00-15.00
  • Wtorek 16.00-19.00
  • Środa 16.00-19.00

Punkt mieści się w siedzibie Stowarzyszenia Interclub Femina w Zgorzelcu, ul. Warszawska 1/113/114.Telefon: 75 6412142; 609132953, e-mail: inkubatorngo.zgorzelec@gmail.com.

www.interclubfemina.pl
www.facebook.com/interclubfemina.zgorzelec

Zadanie dofinansowano ze środków budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego

<<< powrót
Dolnośląska Federacja
Organizacji Pozarządowych

pl.Solidarności 1/3/5
V Piętro, pok. 515
53-661 Wrocław
tel. (71) 793 23 24
e-mail. dfop@dfop@org.pl
Centrum ds. Katastrof
i Klęsk Żywiołowych Tratwa

ul. Henryka Probusa 9/4
50-242 Wrocław
Tel./fax (+48 71) 321 08 71
email: biuro@tratwa.org