Wsparcie dla organizacji pozarządowych w Lubinie

Dolnośląski Punkt Konsultacyjno-Doradczy w Lubinie prowadzony przez Stowarzyszenie Civis Europae jest jednym z 16 działających na Dolnym Śląsku – pomaga,  doradza, szkoli i zachęca do podejmowania inicjatyw pozarządowych na rzecz mieszkańców w różnych sferach życia  społecznego. Organizacje pozarządowe stanowią niezbędny element życia społecznego,  uzupełniając lukę w podejściu do tematów trudnych. Najczęściej  realizują własne zadania i potrzeby członków, ale również te, które  mimo istniejącego zapotrzebowania społecznego, nie są podejmowane przez sektor publiczny lub prywatny nastawiony na zysk.

Barbara Skórzewska: Do naszego punktu przychodzą najliczniej przedstawiciele organizacji pozarządowych i grup nieformalnych, szukający przede wszystkim możliwości finansowych, które pomogłyby im urzeczywistnić ich pomysły

Joanna Jackiewicz: Równie licznie odwiedzają nas osoby potrzebujące pomocy w pisaniu wniosków, a przede wszystkim przygotowaniu kosztorysów projektów. Jak wynika z naszego doświadczenia, najwięcej problemów sprawiają   wyliczania kosztów zadania publicznego, wycena pracy wolontariuszy, koszty kwalifikowane i niekwalifikowane, czyli te które mogą być  finansowane z dotacji.

Agnieszka Borys: W punkcie udostępniamy  również nieodpłatnie naszą infrastrukturę – komputery, drukarki, telefon - oraz  wiedzę nas doradców nt  wykorzystywania różnych narzędzi internetowych i portali społecznościowych do promocji organizacji, pozyskiwania wolontariuszy i sympatyków  naszych  działań.

O potrzebie  funkcjonowania Punktu  DPKD w Lubinie, świadczą same liczby: tylko  w I półroczu tego roku doradcy zatrudnieni w punkcie DPKD udzielili ok. 100 porad  przedstawicielom  49 organizacji pozarządowych;  pomogli w napisaniu 7 wniosków o dotacje, z których 4 otrzymały dofinansowanie. Na podstawie zgłoszonych propozycji członków organizacji pozarządowych, prócz bieżącego doradztwa, szkolili w zakresie: księgowości w NGO, dostępu do informacji publicznej, współpracy z samorządem lokalnym, prawa  NGO i tworzenia  stowarzyszeń/ fundacji/ stowarzyszeń zwykłych.

Posiadamy aktualną bazę  aktywnych organizacji - grupę mailową, stronę na facebook’ u oraz  co miesięczny biuletyn aktualnych  funduszy i konkursów dla zainteresowanych.

Zapraszamy do korzystania z naszego BEZPŁATNEGO wsparcia, doradztwa i odwiedzenia  naszej siedziby: Lubin, ul. Sienkiewicza 5.

  • W poniedziałki i czwartki od 14.00 do 19.00
  • W środy od 9.00 do 14.00
  • lub kontakt telefoniczny: 606 73 50 30
Dolnośląski Punkt Konsultacyjno-Doradczy działa w ramach Dolnośląskiej Sieci Doradztwa Pozarządowego, która jest prowadzona wspólnie przez Dolnośląską Federację Organizacji Pozarządowych i Stowarzyszenie TRATWA.

 

Zadanie dofinansowano ze środków budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego

<<< powrót
Dolnośląska Federacja
Organizacji Pozarządowych

pl.Solidarności 1/3/5
V Piętro, pok. 515
53-661 Wrocław
tel. (71) 793 23 24
e-mail. dfop@dfop@org.pl
Centrum ds. Katastrof
i Klęsk Żywiołowych Tratwa

ul. Henryka Probusa 9/4
50-242 Wrocław
Tel./fax (+48 71) 321 08 71
email: biuro@tratwa.org