Weź udział w pracach nad programem współpracy Samorządu Województwa Dolnośląskiego z organizacjami pozarządowymi na 2017 r.

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych wspólnie z  Dolnośląską Siecią Doradztwa Pozarządowego zaprasza na spotkania, podczas których zostaną wypracowane i zebrane propozycje zapisów do rocznego Programu Współpracy Województwa Dolnośląskiego z organizacjami pozarządowymi na 2017 r.

Zebranie konkretnych propozycji jest bardzo istotne, ponieważ program współpracy wskazuje główne kierunki współpracy finansowej i pozafinansowej Urzędu Marszałkowskiego z organizacjami pozarządowymi we wszystkich sferach pożytku publicznego. 

Zastanówmy się wspólnie co jest dla nas ważne i jakiej współpracy oczekujemy. Fundusz pożyczkowy dla organizacji, finansowanie małych inicjatyw lokalnych czy pieniądze na wkłady własne - te i pozostałe postulaty sygnalizowane przez organizacje pozarządowe na licznych spotkaniach czekają, aby zgłosić je jako nasze propozycje. Zapraszamy. 

Spotkania odbędą się:

  • w Żmigrodzie we współpracy z Punktem Konsultacyjno-Doradczym – 17 sierpnia (środa) w godz. 11.00-13.00, w Zespole Placówek Kultury ul. Wrocławska 12 , 55-140 Żmigród
  • we Wrocławiu we współpracy ze Stowarzyszeniem TRATWA – 18 sierpnia (czwartek) w godz. 14.00-16.00 , we Wrocławskim Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych SEKTOR3 ul. Legnicka 65

Prosimy o potwierdzenie obecności na adres anna.bogucka@dfop.org.pl

Propozycje zgłoszone przez organizacje prześlemy do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego a następnie na ich podstawie przygotowany zostanie projekt „Programu współpracy Samorządu Województwa Dolnośląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na Dolnym Śląsku na 2017 rok”, który następnie zostanie poddany procesowi konsultacji społecznych.

Szczegóły dotyczące prac nad projektem „Programu współpracy Samorządu Województwa Dolnośląskiego z organizacjami pozarządowych oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na Dolnym Śląsku na 2017 rok" znajdziecie Państwo na stronie:

http://www.umwd.dolnyslask.pl/organizacje-pozarzadowe/organizacje-pozarzadowe/aktualnosci/.


<<< powrót
Dolnośląska Federacja
Organizacji Pozarządowych

pl.Solidarności 1/3/5
V Piętro, pok. 515
53-661 Wrocław
tel. (71) 793 23 24
e-mail. dfop@dfop@org.pl
Centrum ds. Katastrof
i Klęsk Żywiołowych Tratwa

ul. Henryka Probusa 9/4
50-242 Wrocław
Tel./fax (+48 71) 321 08 71
email: biuro@tratwa.org