DPKD Oleśnica/Oława - JESTEŚMY Z WAMI I DLA WAS

Fundacja Świat z Uśmiechem ponownie od stycznia bieżącego roku w ramach Dolnośląskiej Sieci Doradztwa Pozarządowego prowadzi Punkt Konsultacyjno - Doradczy dla organizacji pozarządowych i grup nieformalnych w Oleśnicy i w Oławie. Koordynatorem Punktów jest Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych oraz Stowarzyszenie TRATWA. W Punkcie wspieramy aktywnych obywateli zaangażowanych na rzecz lokalnych społeczności, uczestniczymy w lokalnym życiu NGO. Zarówno w Oleśnicy jak i w Oławie udzielane są bezpłatne doradztwo/konsultacje w zakresie zakładania organizacji pozarządowych i grup nieformalnych, doradztwo w sprawie funkcjonowania i pozyskiwania środków na działalność organizacji oraz rozliczania dotacji ze środków zagranicznych lub krajowych.

(Doradczynie DPKD Oleśnica/Oława)

Organizacje pozarządowe najczęściej przychodzą z problemem dotyczącym składania sprawozdań finansowych i merytorycznych, które należy złożyć w US. Często jest tak, że to od nas organizacje dowiadują się o tym kiedy i gdzie należy złożyć sprawozdanie – mówi Agnieszka Grażyńska.

Ponadto organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne chętnie przychodzą o pozyskanie informacji o aktualnych konkursach na pozyskiwanie środków na działalność organizacji a także o pomoc w przygotowaniu i sprawdzeniu napisanych przez nich wniosków - dodaje Sylwia Sendek.

W ramach DPKD organizujemy także szkolenia i warsztaty dla organizacji pozarządowych i grup nieformalnych.  Jeśli zgłosi się organizacja pozarządowa, która chciałaby aby zorganizować szkolenie czy warsztaty na konkretny temat to  podejmujemy działania aby szkolenie czy warsztat się odbyło.  Nasze wsparcie kierowane jest do wszystkich osób, które angażują się w działalność społeczną.

Doradztwo/konsultacje można uzyskać:

  • Oleśnica ul. Kopernika 6: poniedziałek  godz. 9:00 do 12:00 oraz wtorek godz. 17:00 do 19:00
  • Oława ul. Brzeska 9/4: poniedziałek  godz. 17:00 do 20:00 oraz środa godz. 17:00 do 20:00

Serdecznie zapraszamy do współpracy osoby działające w sektorze organizacji pozarządowych.

Fundacja Świat z Uśmiechem
Ul. Kopernika 6, 56-400 Oleśnica
Tel. 605447234
e-mail: fundacjaswiat@gmail.com


Zadanie dofinansowano ze środków budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego

<<< powrót
Dolnośląska Federacja
Organizacji Pozarządowych

pl.Solidarności 1/3/5
V Piętro, pok. 515
53-661 Wrocław
tel. (71) 793 23 24
e-mail. dfop@dfop@org.pl
Centrum ds. Katastrof
i Klęsk Żywiołowych Tratwa

ul. Henryka Probusa 9/4
50-242 Wrocław
Tel./fax (+48 71) 321 08 71
email: biuro@tratwa.org