Góra, Podwale 24 -strefa NGO

Dolnośląski Punkt Konsultacyjno-Doradczy (DPK-D) w Górze prowadzony jest przez Fundację Pomocy Szkole im. Edwarda Machniewicza, w ramach Dolnośląskiej Sieci Doradztwa Pozarządowego, która jest koordynowana przez Dolnośląską Federację Organizacji Pozarządowych oraz Stowarzyszenie TRATWA. Punkt  zlokalizowany jest przy ul. Podwale 24 w Górze. Pomieszczenia na działalność organizacji zostały  nieodpłatnie przekazane przez Starostwo Powiatowe w Górze.  

DPK-D   udziela    pomocy oraz doradztwa osobom, chcącym działać w III sektorze, grupom samopomocowym i nieformalnym oraz przedstawicielom organizacji pozarządowych. Zakres świadczonego doradztwa to: pozyskiwanie funduszy na określony cel i doradztwo dotyczące pisania projektów, elementy księgowości, w tym w szczególności: sprawozdawczość/rozliczenie projektów, a także prawidłowe rozliczania wewnątrz organizacji, zakładanie organizacji, elementy animacji, partnerstwa i tworzenia lokalnych partnerstwa między i wewnątrz sektorowych. Organizacje pozarządowe mają możliwość wsparcia  infrastrukturalnego: oferujemy siedzibę, biuro,  salę konferencyjną wyposażoną w m.in.: tablicę flipchartową, projektor, zaplecze socjalne, skaner, ksero, drukarki.

W DPK-D w Górze pracuje trzech doradców, a osoby odwiedzające punkt pytają najczęściej o możliwości pozyskiwania środków z różnych funduszy na zrealizowanie swoich pomysłów, przynoszą też do konsultacji już napisane projekty. Obecnie dużo porad dotyczy spraw finansowych prowadzenia zbiórek publicznych, sprzedaży towarów na festynach i organizacji loterii – mówi doradca Krystyna Wiśniewska oraz organizacji zabaw andrzejkowych i karnawałowych – uzupełnia doradca Lucyna Chocianowska. Obecnie przygotowujemy się do Powiatowego Forum NGO, które odbędzie się 15.09.2016 w Górze sala konferencyjna Podwale 24   - mówi doradca Elżbieta Skoczylas.

Dolnośląski Punkt Konsultacyjno-Doradczy w Górze: 

wtorek:   15:15 – 19:00 
środa:       9.00 – 12:00 
czwartek 15.15 – 19:00 
lub po uzgodnieniu telefonicznym nr tel. 668 771 225 lub 604 881 760

Zadanie dofinansowano ze środków budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego

<<< powrót
Dolnośląska Federacja
Organizacji Pozarządowych

pl.Solidarności 1/3/5
V Piętro, pok. 515
53-661 Wrocław
tel. (71) 793 23 24
e-mail. dfop@dfop@org.pl
Centrum ds. Katastrof
i Klęsk Żywiołowych Tratwa

ul. Henryka Probusa 9/4
50-242 Wrocław
Tel./fax (+48 71) 321 08 71
email: biuro@tratwa.org