Udane V Forum dla NGO w Miliczu [relacja + zdjęcia]

7 listopada w milickim Urzędzie Miejskim odbyło się V Forum Organizacji Pozarządowych. Organizatorem przedsięwzięcia przy współpracy z Burmistrzem Gminy Milicz Piotrem Lechem byli doradcy Wojciech Biernat i Przemysław Walniczek z Dolnośląskiego Punktu Konsultacyjno-Doradczego działającego przy Milickim Stowarzyszeniu Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych.

W forum uczestniczyło kilkudziesięciu przedstawicieli lokalnych organizacji pozarządowych, w tym reprezentanci klubów sportowych, mniejszych i większych stowarzyszeń i innych jednostek tzw. trzeciego sektora W sumie ok. 80 osób. Spotkanie było doskonałą okazją do zapoznania się ze zmianami formalno-prawnymi dotyczącymi zakładania nowych stowarzyszeń oraz funkcjonowania już działających. Forum było podzielone na panele. Pierwszy, prowadzony przez Przemysława Walniczka doradcę w DPK-D Milicz dotyczył nowelizacji prawa o stowarzyszeniach, a poruszano w nim kwestie dotyczące przygotowania się do zmian prawnych oraz ich wdrażania. Doradca także poruszył temat Targów organizowanych w Krzyżowej, które mają na celu wypromować lokalne NGO’sy na arenie Dolnego Śląska. Razem tworzymy otaczającą nas rzeczywistość społeczną, z której wszyscy korzystamy: żłobki, przedszkola, szkoły, tworzymy miejsca pracy dla osób w trudnej sytuacji na rynku pracy, wspieramy rozwój hobby, tworzymy system wsparcia dla seniorów, dbamy o ochronę środowiska, w tym zwierząt, wspieramy niezbędne inwestycje. Zapewniam iż będzie to czas wymiany doświadczeń i poznania dobrych praktyk - powiedział Przemysław Walniczek. 

Drugi panel poprowadził gość specjalny forum Anna Mokrzycka-Bogucka z Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych. Tutaj prowadząca objaśniała kwestie zmian wzorów ofert na zadania oraz sposób przygotowywania sprawozdań. Ważne to o tyle, że zdecydowana większość organizacji pozarządowych bazuje na różnorakich konkursach dotacyjnych, warto więc wiedzieć jak wypełnić wniosek, by nie został odrzucony formalnie. Nowy wzór wniosku i sprawozdania faktycznie jest nieco wiekszy od poprzedniego, ale najistotniejsze jest to, iż jest on bardzo czytelny. W ramach naszych działań juz od lat pomagaliśmy Państwu w składaniu dokumentacji ubiegając sie o granty z administracji publicznej i tym razem zapewniamy naszą pomoc. Mamy nadzieję że i w 2017 roku będziemy mogli Państwa wspomoc. - z obawą zapewniał Wojciech Biernat doradca z DPK-D Milicz.

W trakcie panelu nr trzy prowadzonego przez Magdalenę Wichrzycką z Urzędu Miejskiego była okazja wysłuchać konkretnych uwag dotyczących tworzenia i składania ofert gminnych. Prowadząca wskazała najczęściej występujące błędy i wyjaśniała jak ich unikać. W kolejnej części forum podsumowano jego przebieg i omówiono roczny program współpracy organizacji pozarządowych z Urzędem Miejskim, który wkrótce ogłosi konkursy dotacyjne.

Warto dodać iż Dolnośląski Punk Konsultacyjno-Doradczy w Milucz swoim wsparciem pomógł ok. 40 organizacjom z powiatu milickiego w tym założył 5 stowarzyszeń. Na dzień dzisiejszy pomoc Punktu pewna jest do końca br. Dolnośląskie Punkty Konsultacyjno-Doradcze funkcjonują w ramach Dolnośląskiej Sieci Doradztwa Pozarządowego, która jest koordynowana przez Dolnośląską Federację Organizacji Pozarządowych oraz Stowarzyszenie TRATWA.

Zdjęcie nr 1.

V Forum Organizacji Pozarządowych było organizowane w związku ze zmianami jakie przyniósł nam rok 2016 -  ustaw i rozporządzeń. Gościem specjalnym tegorocznego Forum była Anna Mokrzecka-Bogucka doradca specjalistyczny z Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych. Na fotografi przedstawia informację dot. Targów w Krzyżowej.

Zdjęcie nr 2.

W tym roku dzięki współpracy z Gminą Milicz padła rekordowa frekwencja na naszym forum -  78  członków, pracowników i wolontariuszy organizacji pozarządowych

Zdjęcie nr 3. 

Prowadzącym forum był Przemysław Walniczek – doradca z DPK-D. Wśród naszych specjalistów zasiadali Wojciech Biernat doradca z DPK-D Milicz, Emilia Mróz i Magdalena Wichrzycka z Gminy Milicz oraz Anna Mokrzecka-Bogucka z DFOP

Zdjęcie nr 4. 

Oficjalnego otwarcia dokonała Iwona Górnicka członkini Zarządu Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych oraz Wiceprezes MSPDiON

Zdjęcie nr 5. 

Pierwszy panel dot. zmian w Prawie o Stowarzyszeniach

Zdjęcie nr 6. 

Uczestnicy podczas panelu mogli wgłębić się w przepisy, do których trzeba się przygotować do 21 maja 2018 roku

Zdjęcie nr 7. 

Wśród NGO'sów można było zauważyć stowarzyszenia zwykłe, kluby sportowe, UKS’y oraz fundacje

Zdjęcie nr 8. 

Na spotkanie przybyli także członkowie organizacji odpowiedzialni za milicką kulturę i edukację

Zdjęcie nr 9.

W drugim panelu Anna Mokrzecka-Bogucka wspomniała o najważniejszych zmianach dot. wzoru ofert i sprawozdania

Zdjęcie nr 11. 

Natomiast w trzecim głos zabrała pdisp. Magdalena Wichrzycka mówiąc o dobrych praktykach związanych z wypełnianiem wniosku oraz składaniem sprawozdania.

 

Zadanie dofinansowano ze środków budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego

<<< powrót
Dolnośląska Federacja
Organizacji Pozarządowych

pl.Solidarności 1/3/5
V Piętro, pok. 515
53-661 Wrocław
tel. (71) 793 23 24
e-mail. dfop@dfop@org.pl
Centrum ds. Katastrof
i Klęsk Żywiołowych Tratwa

ul. Henryka Probusa 9/4
50-242 Wrocław
Tel./fax (+48 71) 321 08 71
email: biuro@tratwa.org