Małe działania to początek dużego zaangażowania

Dolnośląski Punkt Konsultacyjno-Doradczy dla organizacji pozarządowych w Wołowie prowadzony przez Stowarzyszenie Integracji Społecznej Propago wspiera nie tylko stowarzyszenia czy fundacje,  ale także parafie, grupy nieformalne, rady sołeckie, grupy aktywnych obywateli czy osoby fizyczne chcące założyć organizację czy zrobić coś pożytecznego w swoim środowisku.  Poza doraźną pomocą przy przygotowywaniu wniosków, prowadzeniu dokumentacji projektowej i bieżącej, animujemy lokalne środowisko pozarządowe starając się, aby członkowie organizacji poznawali się, wymieniali doświadczeniami, nawiązywali współpracę, dzieli wiedzą i pomysłami. Taką możliwość daje między innymi rokrocznie organizowane Powiatowe Forum Organizacji Pozarządowych. W tym roku 4 listopada, odbyło się już V Forum, które zostało zorganizowane wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Wołowie.  W spotkaniu uczestniczyło ponad 40 osób, przedstawicieli NGO, samorządów, aktywni obywatele ze wszystkich trzech gmin naszego powiatu - Brzeg Dolny, Wińsko i Wołów. Ponieważ ten rok obfitował w zmiany przepisów dotyczących NGO, nie mogło zabraknąć wielu informacji na ten temat, ale najważniejsze dla uczestników była możliwość zapoznania się z oddolnymi, małymi inicjatywami i ich pomysłodawcami. Poznaliśmy bardzo ciekawe projekty realizowane w najmniejszych miejscowościach naszego regionu, które przyciągają i angażują wszystkie pokolenia mieszkańców wsi. Wszyscy uczestnicy Forum stwierdzili jednogłośnie, że takich spotkań jest za mało.

- Stawiamy na małych – mówi Krystyna Laszkiewicz prezes Stowarzyszenia Propago – te organizacje mają najlepsze rozeznanie potrzeb lokalnych, znają swoich mieszkańców, swoje miejscowości najlepiej, starają się odpowiedzieć na realne potrzeby swoich środowisk, potrafią przyciągnąć wielu wolontariuszy, bez których nie jest możliwa realizacja żadnego działania na wsi. Duże organizacje, która zatrudniają pracowników, poradzą sobie z coraz bardziej skomplikowanymi przepisami i rosnącymi wymaganiami wobec ngo’sów,  a ci najmniejsi, najbardziej aktywni potrzebują naszej pomocy i wsparcia, to oni nadają sens naszej pracy. 

Dolnośląski Punkt Konsultacyjno-Doradczy dla organizacji pozarządowych w Wołowie działa w ramach Dolnośląskiej Sieci Doradztwa współfinansowanej ze środków budżetu Województwa Dolnośląskiego. Operatorem projektu jest Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych oraz Stowarzyszenie TRATWA.

Zadanie dofinansowano ze środków budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego

<<< powrót
Dolnośląska Federacja
Organizacji Pozarządowych

pl.Solidarności 1/3/5
V Piętro, pok. 515
53-661 Wrocław
tel. (71) 793 23 24
e-mail. dfop@dfop@org.pl
Centrum ds. Katastrof
i Klęsk Żywiołowych Tratwa

ul. Henryka Probusa 9/4
50-242 Wrocław
Tel./fax (+48 71) 321 08 71
email: biuro@tratwa.org