VI Forum Organizacji Pozarządowych Powiatu Zgorzeleckiego za nami!

Dnia 7 grudnia 2016r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu odbyło się już VI Forum Organizacji Pozarządowych w Zgorzelcu, które zgromadziło łącznie 34 osoby, w tym przedstawicieli 20 organizacji pozarządowych i 6 jednostek samorządów terytorialnych.  Organizatorami przedsięwzięcia byli doradcy Dolnośląskiego Punktu Konsultacyjno-Doradczego dla organizacji pozarządowych w Zgorzelcu oraz aktywne działaczki Stowarzyszenia Interclub Femina Hanna Ilnicka i Patrycja Żygadło-Sałęga,  przy współpracy z pełnomocnikiem ds. organizacji pozarządowych w powiecie zgorzeleckim Bogdanem Walczakiem. Patronat nad Forum objęła starosta zgorzelecka Pani Urszula Ciupak.

Tegoroczne Forum było poświęcone roli organizacji pozarządowych w rozwoju regionu, ich zaangażowaniu i pracy na rzecz lokalnych społeczności. Program Forum obejmował rundę zapoznawczą, podczas której uczestnicy przedstawiali siebie oraz organizacje, które reprezentują,  idée fixe przybliżoną przez Hannę Ilnicką, doradczynię Punktu i wieloletnią działaczkę społeczną oraz Bogdana Walczaka, pracownika starostwa powiatowego, a także panel warsztatowy. Warsztaty były prowadzone metodą brainstorming’u, gdzie każda z 5 grup musiała podać jak najwięcej przykładów działalności organizacji pozarządowych, korzystnie wpływających na rozwój regionu. Po zaprezentowaniu wyników prac wszystkich grup uzgodniono 34 przykłady, które jako efekt Forum zostaną przesłane do wszystkich urzędów powiatu zgorzeleckiego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego i Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych.

Dolnośląski Punkt Konsultacyjno-Doradczy dla organizacji pozarządowych w Zgorzelcu jest prowadzony przy stowarzyszeniu Interclub Femina w ramach Dolnośląskiej Sieci Doradztwa Pozarządowego. Operatorem projektu jest Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych oraz Stowarzyszenie TRATWA. Biuro przy ul. Warszawskiej 1/113 w Zgorzelcu jest czynne do końca tego roku w poniedziałki w godz. 9:00 – 12:00, wtorki 9:00 – 12:00 oraz 16:00 – 19:00 i w środy 16:00 – 19:00. Kontakt pod numerem telefonu 75 641 21 42 lub mailem interclub.femina@interia.pl.

 

Zadanie dofinansowano ze środków budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego

<<< powrót
Dolnośląska Federacja
Organizacji Pozarządowych

pl.Solidarności 1/3/5
V Piętro, pok. 515
53-661 Wrocław
tel. (71) 793 23 24
e-mail. dfop@dfop@org.pl
Centrum ds. Katastrof
i Klęsk Żywiołowych Tratwa

ul. Henryka Probusa 9/4
50-242 Wrocław
Tel./fax (+48 71) 321 08 71
email: biuro@tratwa.org