DPK-D Lubin dla rzecz mieszkańców powiatu

Dolnośląski Punkt Konsultacyjno-Doradczy w Lubinie prowadzony przez Stowarzyszenie Civis Europae pomaga, doradza, szkoli i zachęca do podejmowania inicjatyw pozarządowych na rzecz mieszkańców w różnych sferach życia  społecznego. 

Wspieramy nie tylko stowarzyszenia czy fundacje, ale także grupy nieformalne (Koła Gospodyń Wiejskich, grupy aktywnych obywateli - Liderki Wsi). Na terenie powiatu lubińskiego powstały w tym roku nowe stowarzyszenia i fundacje, które skorzystały z porad i współpracy z naszym punktem DPKD Lubin. Najwięcej problemów sprawiało beneficjentom zorganizowanie zebrania założycielskiego, przygotowanie dokumentów do KRS (statut stowarzyszenia, uchwały podjęte na zebraniu i formularze potrzebne do założenia organizacji). Istniejące już stowarzyszenia zwracały się do nas z prośbą o wskazanie, gdzie można pozyskać środki finansowe na rozwój organizacji, jak przygotować wniosek o dotację, jak sporządzić sprawozdanie z wykonania publicznego. Stowarzyszenia mogą również w naszym punkcie korzystać ze wsparcia infrastrukturalnego. 

W listopadzie 2016 roku odbyło się VI Regionalne Forum Organizacji Pozarządowych, na którym omawialiśmy formy współpracy NGO z samorządem. Efektem naszych wspólnych działań było złożenie wniosku o powołanie Rady  Działalności Pożytku Publicznego w naszym regionie. 

 

Zapraszamy do korzystania z naszego  BEZPŁATNEGO wsparcia, doradztwa i odwiedzenia  naszej siedziby: Dolnośląski Punkt Konsultacyjno-Doradczy w Lubinie, prowadzony przez Stowarzyszenie Civis Europae w Lubinie (Lubin, ul. Sienkiewicza 5).

Kontakt:

e-mail: dpkdlubin@wp.pl
www.civis-lubin.eu, https://www.facebook.com/CivisEuropae1

 


Zadanie dofinansowano ze środków budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego

<<< powrót
Dolnośląska Federacja
Organizacji Pozarządowych

pl.Solidarności 1/3/5
V Piętro, pok. 515
53-661 Wrocław
tel. (71) 793 23 24
e-mail. dfop@dfop@org.pl
Centrum ds. Katastrof
i Klęsk Żywiołowych Tratwa

ul. Henryka Probusa 9/4
50-242 Wrocław
Tel./fax (+48 71) 321 08 71
email: biuro@tratwa.org