Po Forum Organizacji Pozarządowych w Lubaniu

W poniedziałek 12  grudnia w sali konferencyjnej Łużyckiego Centrum Rozwoju w Lubaniu spotkali się na Forum Organizacji Pozarządowych przedstawiciele stowarzyszeń, fundacji oraz grup nieformalnych z powiatu lubańskiego.

Organizatorem wydarzenia było Stowarzyszenie Południowo-Zachodnie Forum Samorządu Terytorialnego „Pogranicze”, prowadzące w Lubaniu Dolnośląski Punkt Konsultacyjno-Doradczy w ramach Dolnośląskiej Sieci Doradztwa Pozarządowegho, we współpracy z gospodarzem obiektu – Łużyckim Centrum Rozwoju. 

Fora organizacji pozarządowych mają w Lubaniu już wieloletnią tradycję. W trakcie tegorocznego spotkania, któremu towarzyszyła wyjątkowa frekwencja (uczestniczyło w nim bowiem ponad 40 osób!), przedstawiono m.in. przykłady interesujących projektów i inicjatyw zrealizowanych przez lokalne organizacje w kończącym się roku. Szymon Surmacz  ze Stowarzyszenia Wolimierz  opowiedział o projekcie „Budujemy nowy Wolimierz”, zrealizowanym w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Projekt koncentrował się na zaplanowaniu zagospodarowania przestrzeni publicznej w centrum wsi. W tym celu przeprowadzono w Wolimierzu ankiety wśród mieszkańców.  Ich wyniki stanowiły bazę dla dalszych prac. Odbył się plener dla osób zajmujących się planowaniem przestrzennym, architekturą, fotografią, grafiką z udziałem mieszkańców. Powstały projekty i wizualizacje. Dodatkowo przeprowadzono, z dużym sukcesem, pierwszy konkurs na wolimierski produkt lokalny. Krystyna Sławińska przedstawiła najważniejsze działania w 2016 roku  Dolnośląskiej Grupy Literackiej „Nurt”, wśród których czołowe miejsce zajmuje inicjatywa „Słowem otwarte wtorki” – cykl comiesięcznych spotkań z poetami. Przełom starego i nowego roku to czas intensywnej pracy dla wielu organizacji ze względu na obowiązki związane z zamknięciem kończącego się roku, a także przygotowywaniem się do działań w kolejnym. To także czas w którym licznie ogłaszane są konkursy na dofinansowanie nowych projektów. O aktualnych konkursach podczas Forum opowiedziała uczestnikom Magdalena Guła ze Stowarzyszenia P-ZFST „Pogranicze”. Ważnym elementem spotkania była dyskusja na temat potrzeb i planów organizacji z Lubania i powiatu lubańskiego. Rozmawiano m.in. o lubańskim Inkubatorze NGO, miejscu wspierającym już od 2012 lokalne organizacje, jak również organizacji kolejnej edycji pozarządowego festynu Dzień Aktywnej Rodziny DAR.

Stowarzyszenie P-ZFST „Pogranicze” zachęca organizacje i grupy nieformalne z Lubania o zgłaszanie jeszcze do końca grudnia swoich pomysłów i potrzeb na działania w 2017 r.  Lokalnego Inkubatora NGO w Lubaniu dla środowiska pozarządowego Lubania i powiatu lubańskiego. 

Kontakt:

Dolnośląski Punkt Kosultacyjno-Doradczy / Lokalny Inkubator Organizacji Pozarządowych w Lubaniu przy Stowarzyszeniu Południowo-Zachodnie Forum Samorządu Terytorialnego „Pogranicze” 
ul. Armii Krajowej 30, 59-800 Lubań (parter, wejście od podwórza)
E-mail: inkubatorngo.luban@gmail.com
Tel. 696 256 420  (numer czynny wyłącznie w godzinach pracy)

Forum zostało zorganizowane w ramach zadania pt. „Dolnośląska Sieć Doradztwa Pozarządowego”, realizowanego przy dofinansowaniu ze środków Samorządu Województwa Dolnośląskiego”.

Tekst: Stowarzyszenie P-ZFST „Pogranicze”
Zdjęcia: Krystyna Sławińska – Dolnośląska Grupa Literacka „Nurt”

https://pl-pl.facebook.com/Stowarzyszenie.POGRANICZE
https://www.facebook.com/Lokalny-Inkubator-NGO-w-Lubaniu-1640507489564088/?ref=aymt_homepage_panel

Zadanie dofinansowano ze środków budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego

<<< powrót
Dolnośląska Federacja
Organizacji Pozarządowych

pl.Solidarności 1/3/5
V Piętro, pok. 515
53-661 Wrocław
tel. (71) 793 23 24
e-mail. dfop@dfop@org.pl
Centrum ds. Katastrof
i Klęsk Żywiołowych Tratwa

ul. Henryka Probusa 9/4
50-242 Wrocław
Tel./fax (+48 71) 321 08 71
email: biuro@tratwa.org