Ważne NGO! [Powiat ząbkowicki]

W listopadzie  b.r. po raz szósty odbyło się Forum Organizacji Pozarządowych powiatu ząbkowickiego zatytułowane Ważne NGO. Rekordowo wzięło w nim udział 50 przedstawicieli z 32 organizacji pozarządowych i instytucji publicznych gmin i powiatu.

Tematem VI Forum była  szeroko pojęta aktywność organizacji pozarządowych oraz  zakres ich działań w środowisku lokalnym.  W powiecie ząbkowickim funkcjonuje  ponad 240 organizacji pozarządowych - stowarzyszeń i fundacji, zakres ich  aktywności  jest bardzo szeroki a każda z tych aktywności jest niezmiernie ważna, szczególnie ze względu na fakt, że powstaje w sposób oddolny czyli jest odpowiedzią na potrzeby pojawiające się  w miejscu działania  danej organizacji a nie  te sterowane odgórnie. 

W dynamicznie rozwijającym się świecie organizacje pozarządowe muszą podejmować  wciąż nowe wyzwania, zwiększać swoją wiedzę i umiejętności,  cały czas dostosowywać się do wymogów nowych czasów i zmieniających się przepisów.  Działacze organizacji pozarządowych nie są to ludzie zwyczajni, potrafią pokonać wiele przeszkód aby zrealizować swoje cele i nie boją się wyzwań,  jakie stoją przed nimi, takich jak: budowanie zaufania społecznego i płaszczyzny porozumienia NGO – samorząd, współpraca z  wolontariuszami oraz rozwój społeczeństwa obywatelskiego. Doceniajmy  więc  wszyscy pracę tych wspaniałych ludzi działających w stowarzyszeniach i fundacjach, doceniajmy organizacje pozarządowe działające lokalnie, bo to właśnie one organizują zajęcia dla dzieci i młodzieży, tworzą kulturę, promują sport, organizują życie lokalnych społeczności,  zachęcają seniorów do aktywnego spędzania wolnego czasu oraz wspierają osoby potrzebujące pomocy i ich rodziny. 

Zbliża się czas kiedy możemy podjąć decyzję  jakiej  organizacji przekazać  1% należnego podatku wspierając w ten sposób  działania  lokalnych fundacji i stowarzyszeń posiadających status organizacji  pożytku publicznego. Wspierając organizacje działające lokalnie, których liderów i działaczy najczęściej znamy,  wspieramy to co jest dla nas ważne,  co wpływa na codzienne życie  naszych dzieci, wnuków, sąsiadów i nas  samych, rozwija sport i kulturę i buduje więzi międzyludzkie.  Nie wahajmy się także uczestniczyć w wydarzeniach organizowanych przez stowarzyszenia czy fundacje, na pewno każdy znajdzie tam coś dla siebie a dla organizatorów będzie to sygnał, że ich działania są dla Państwa ważne.  

W roku 2016, tak jak w latach poprzednich,  organizacjom pozarządowym w ich działaniach towarzyszyli doradcy z Dolnośląskiej Sieci Doradztwa Pozarządowego, którzy pomagali w pozyskiwaniu środków na działania oraz w codziennym funkcjonowaniu od strony formalno- prawnej. Za cały ten rok serdecznie Państwu dziękujemy. 

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia  życzymy Państwu wszystkiego co najlepsze, wytrwałości w codziennej pracy, wielu sukcesów, przychylności i zrozumienia ze strony  ludzi oraz zadowolenia z podejmowanych działań a przede wszystkim radosnych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia. 

Zespół Dolnośląskiego Punktu Konsultacyjno-Doradczego w Ząbkowicach Śl.

Dolnośląski Punkt Konsultacyjno Doradczy w Ząbkowicach działa w ramach Dolnośląskiej Sieci Doradztwa Pozarządowego, której operatorami są Stowarzyszenie TRATWA oraz Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych. 

 


Zadanie dofinansowano ze środków budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego

<<< powrót
Dolnośląska Federacja
Organizacji Pozarządowych

pl.Solidarności 1/3/5
V Piętro, pok. 515
53-661 Wrocław
tel. (71) 793 23 24
e-mail. dfop@dfop@org.pl
Centrum ds. Katastrof
i Klęsk Żywiołowych Tratwa

ul. Henryka Probusa 9/4
50-242 Wrocław
Tel./fax (+48 71) 321 08 71
email: biuro@tratwa.org