Jeleniogórskie Organizacje Pozarządowe bliżej siebie

8 grudnia 2016 roku w Książnicy Karkonoskiej odbyło się VI Powiatowe Forum Organizacji Pozarządowych, które zorganizował Dolnośląski Punkt Konsultacyjno-Doradczy prowadzony przez Fundację "Jagniątków" wraz z  Radą Działalności Pożytku Publicznego Miasta Jelenia.  

Tegoroczne Forum skupiło 27 przedstawicieli organizacji pozarządowych z obszaru Jeleniej Góry, a poświęcone zostało Jeleniogórskiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego. Dzięki Forum RDPP mogła zaprezentować siebie, członków jak również osiągnięcia z 2016r. Ważnym punktem programu było zebranie postulatów, potrzeb, próśb i problemów w zakresie funkcjonowania organizacji pozarządowych z obszaru Miasta Jelenia Góra, wyjaśnienie zasad funkcjonowania Rady oraz przedstawienie aktualnego harmonogramu konkursów. Analiza przeprowadzona podczas Forum wykazała wiele potrzeb, których RDPP będzie chciała się podjąć, min. usystematyzowanie i zewidencjonowanie form pomocy kierowanej do ngo przez samorząd, instytucje inne ngo, utworzenie giełdy pomysłów i zasobów, wywarcie większego nacisku na ewaluację i rozlicznie projektów, utworzenie katalogu problemów mieszkańców Jeleniej Góry i organizacji je rozwiązujących, inwentaryzacja potrzeb szkoleniowych ngo, nawiązanie współpracy RDPP z pozostałymi organami doradczymi naszego samorządu, przemodelowanie ankiety aktualizacyjnej dla ngo, mobilizacja ngo do uczestnictwa w ocenach wniosków konkursowych i najważniejsze zorganizowanie spotkania integracyjno- animacyjnego dla przedstawicieli ngo. Przyszły rok będzie pracowity dla JRDPP i DPKD w Jeleniej Górze. Zadanie dofinansowano ze środków budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego. 

Dolnośląski Punkt Konsultacyjno-Doradczy dla organizacji pozarządowych w Jeleniej Górze prowadzony przez Fundację „Jagniątków”
ul. Klonowica 1/2, 58-500 Jelenia Góra, tel. 69 999 30 47, tel./fax. 75 64 60 222
e-mail: maciej.zawierucha@jagniatkow.org.pl, www.jagniatkow.pl 
www.facebook.com/FundacjaJagniatkow
www.facebook.com/inkubator.jeleniagora
www.facebook.com/JeleniogorskieNGO

 

Zadanie dofinansowano ze środków budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego

<<< powrót
Dolnośląska Federacja
Organizacji Pozarządowych

pl.Solidarności 1/3/5
V Piętro, pok. 515
53-661 Wrocław
tel. (71) 793 23 24
e-mail. dfop@dfop@org.pl
Centrum ds. Katastrof
i Klęsk Żywiołowych Tratwa

ul. Henryka Probusa 9/4
50-242 Wrocław
Tel./fax (+48 71) 321 08 71
email: biuro@tratwa.org