Zaproszenie do udziału w polsko-niemieckiej konferencji regionalnej Trójnarodowej Sieci Edukacji Ekologicznej
Spotkanie jest skierowanane do przedstawicieli instytucji i organizacji zajmujących się edukacją ekologiczną w Saksonii i na Dolnym Śląsku. Podczas spotkania zostaną zaprezentowane i omówione nowe projekty i obszary zainteresowań w zakresie edukacji ekologicznej z obu regionów. Uczestnicy będą mieli możliwość uzyskania nowych impulsów do pracy edukacyjnej oraz prezentacji własnych pomysłów na projekty i znalezienia partnerów do ich realizacji. W załączeniu szczegółowy program konferencji.
Udział w konferencji jest bezpłatny. Organizatorzy zapewniają tłumaczenie konferencji na j. polski.

Organizatorzy proszą o potwierdzenie udziału w konferencji do dnia 28.04.2017, przy wykorzystaniu załączonego formularza, drogą mailową na adres: 
gula@pogranicze-csb.home.pl

Osoba do dalszych kontaktów dla uczestników z Dolnego Śląska:
Magdalena Guła - Stowarzyszenie P-ZFST "Pogranicze" W Lubaniu
e-mail: gula@pogranicze-csb.home.pl
tel. 75 721 50 77

formularz
program konferencji
<<< powrót
Dolnośląska Federacja
Organizacji Pozarządowych

pl.Solidarności 1/3/5
V Piętro, pok. 515
53-661 Wrocław
tel. (71) 793 23 24
e-mail. dfop@dfop@org.pl
Centrum ds. Katastrof
i Klęsk Żywiołowych Tratwa

ul. Henryka Probusa 9/4
50-242 Wrocław
Tel./fax (+48 71) 321 08 71
email: biuro@tratwa.org