II spotkanie Sieci za nami
Nasze rekomendacje:

Co zrobić, żeby rozwijać i wzmacniać Sieć?
·         Wewnętrzne szkolenia dla doradców (ODO, rachunkowość, działalność odpłatna i gospodarcza…).
·         Grupa Dyskusyjna na FB dla Organizacji działających w ramach Sieci – dzielenie się ciekawymi informacjami dot. organizacji pozarządowych, wzajemne radzenie się doradców, stosowane rozwiązania prawne/ formalne.
·         Wymiana wiedzy, dzielimy się dobrymi rozwiązaniami w III Sektorze.
·         Katalog zasobów/działań SIECI/NGO.
·         Wymiana kadr, prowadzimy  fora, szkolenia u siebie nawzajem.
 
Co zaplanować:  Dolnośląska Sieć 2018?
·         Ciągłość sieci (od stycznia do grudnia 2018 i również w kolejnych latach).
·         Spotkanie sieciujące raz na kwartał. Sieciowanie/ animacja Sieci.
·         Szkolenie dla doradców (z zakresu rachunkowości i ODO).
·         Animacje środowisk NGO realizowane przez Punkty.
·         Szkolenia dla NGO w Punktach (powiatach).
·         Środki na wyższe wynagrodzenia.
·         Środki na animację.
·         Budżet na lokalne działania integracyjne
·         Wyższe środki na promocję Sieci i administrację.
·         Doradztwo mobilne (zachować elastycznie, nie wszystkie punkty jeżdżą). I
·         Częściowe finansowanie kosztów funkcjonowania lokalu.
·         Delegacje.
·         Większe wydatki administracyjne.
·         Środki na sprzęt i lokal.
·         Ilość godzin doradców rozliczana na półroczne lub kwartalnie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<<< powrót
Dolnośląska Federacja
Organizacji Pozarządowych

pl.Solidarności 1/3/5
V Piętro, pok. 515
53-661 Wrocław
tel. (71) 793 23 24
e-mail. dfop@dfop@org.pl
Centrum ds. Katastrof
i Klęsk Żywiołowych Tratwa

ul. Henryka Probusa 9/4
50-242 Wrocław
Tel./fax (+48 71) 321 08 71
email: biuro@tratwa.org