Dolnośląskie Punkty Konsultacyjno-Doradcze świadczą następujące usługi:

Doradztwo ogólne oraz doradztwo specjalistyczne

W każdym Punkcie Konsultacyjno-Doradczym zatrudnieni doradcy będą świadczyć bezpłatne usługi konsultacyjno-doradcze dostosowane do indywidualnych potrzeb każdego zgłaszającego się uczestnika. Doradztwo na potrzeby osób zgłaszających się po wsparcie świadczone będzie w sposób stacjonarny (osobisty), wyjazdowy (w umówiony miejscu poza biurem Punktu), telefoniczny czy internetowy. Wszyscy doradcy w DPKD posiadają wieloletnie udokumentowane doświadczenie w realizacji działań konsultacyjno-doradczych oraz z zakresu funkcjonowania Dolnośląskiej Sieci Doradztwa Pozarządowego.

Doradztwo będzie świadczone m.in. z następujących aspektów funkcjonowania organizacji:

 • pozyskiwanie funduszy na działania (źródła krajowe i zagraniczne),
 • pisanie i rozliczanie projektów,
 • sprawozdawczość,
 • elementy księgowości (prowadzenie rachunkowości, prawidłowe opisywanie dokumentów, sporządzanie sprawozdań finansowych itp.,
 • zakładanie organizacji (obowiązki rejestracyjne, statut, KRS, działalność odpłatna statutowa i gospodarcza),
 • wspieranie wolontariatu oraz inicjatyw prospołecznych,
 • aktywizacja i integracja organizacji pozarządowych oraz środowisk lokalnych,
 • prowadzenie działań, których celem jest umacnianie partnerstwa organizacji pozarządowych z administracją publiczną i rozwój współpracy międzysektorowej.

Doradztwo specjalistyczne będzie świadczone m.in. z następujących aspektów:

 • zmiany w ustawie o stowarzyszeniach,
 • przygotowanie statutów zgodnie ze zmianami w ustawie,
 • zmiany w ustawie o rachunkowości,
 • zmiany w prowadzeniu księgowości w NGO,
 • zmiany w prawie dla OPP,
 • wolontariat EVS,
 • wolontariat długoterminowy,
 • praca z samorządem lokalnym w kontekście zmian dotyczących wzoru ofert, umów oraz sprawozdań  z realizacji zadań itp.

Fora Organizacji Pozarządowych

Każdy Dolnośląski Punkt Konsultacyjno-Doradczy zorganizuje jedną konferencję plenarną pod nazwą: „Forum Organizacji Pozarządowych”, która będzie skierowana do mieszkańców danego powiatu przypadającego na Punkt lub szkolenie/ warsztat odpowiadające na potrzeby lokalnej społeczności. Tematy podejmowane podczas konferencji będą wynikały ze zdiagnozowanych potrzeb lokalnych organizacji pozarządowych, istotnych dla nich. Będą również dotyczyły form współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi, samorządem lokalnym, biznesem oraz mediami. Fora będą prowadzone w sposób otwarty, zapewniając wszystkim uczestnikom swobodny sposób na wymianę doświadczeń. Celem realizacji tego modułu jest przede wszystkim integracja środowiska pozarządowego z innymi sektorami oraz budowanie płaszczyzny do wspólnej międzysektorowej współpracy na rzecz  danej społeczności lokalnej. Informacja o Forum będzie szeroko rozpowszechniona w danej społeczności przez DPK-D (bezpośrednia wysyłka zaproszeń do baz odbiorców lokalnych), umieszczanie informacji na stronach internetowych lokalnych mediów oraz samorządu lokalnego. Fora na stałe wpisały się już w kalendarz lokalnych wydarzeń sektora pozarządowego, są idealnym miejscem wymiany informacji oraz dyskusji wokół ważnych kwestii dla organizacji pozarządowych. W roku 2017 odbędzie się już VII edycja Konferencji, które nazywane są Powiatowymi Forami Organizacji Pozarządowych.

Te Punkty Konsultacyjno-Doradcze, które uznają, że lokalne organizacje potrzebują bardziej szkoleń/warsztatów, przygotują ofertę szkolenia/ warsztatu dostosowaną do potrzeb lokalnych NGO. 

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do skorzystania z oferty Punktów Konsultacyjno-Doradczych. 

 

 

Zadanie dofinansowano ze środków budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego

Dolnośląska Federacja
Organizacji Pozarządowych

pl.Solidarności 1/3/5
V Piętro, pok. 515
53-661 Wrocław
tel. (71) 793 23 24
e-mail. dfop@dfop@org.pl
Centrum ds. Katastrof
i Klęsk Żywiołowych Tratwa

ul. Henryka Probusa 9/4
50-242 Wrocław
Tel./fax (+48 71) 321 08 71
email: biuro@tratwa.org