Biuletyn Informacyjny oraz Konkursy 2015 (projekt listopad-grudzień):

- Biuletyn_informacyjny_listopad_2015 - Konkursy_listopad_2015
- Biuletyn_informacyjny_grudzień_2015 - Konkursy_grudzień_2015

Biuletyn Informacyjny oraz Konkursy 2012/2013:

- Biuletyn Informacyjny nr 1 luty 2012 - Konkursy nr 1 luty 2012
- Biuletyn Informacyjny nr 2 kwiecień 2012 - Konkursy nr 2 kwiecień 2012
- Biuletyn Informacyjny nr 3 maj 2012 - Konkursy nr 3 maj 2012
- Biuletyn Informacyjny nr 4 czerwiec 2012 - Konkursy nr 4 czerwiec 2012
- Biuletyn Informacyjny nr 5 lipiec 2012 - Konkursy nr 5 lipiec 2012
- Biuletyn Informacyjny nr 6 sierpień 2012 - Konkursy nr 6 sierpień 2012
- Biuletyn Informacyjny nr 7 wrzesień 2012 - Konkursy nr 7 wrzesień 2012
- Biuletyn_Informacyjny_nr_8_listopad_2012 - Konkursy_nr_8_listopad_2012
- Biuletyn_Informacyjny_nr_9_grudzień_2012 - Konkursy_nr_9_grudzień_2012
- Biuletyn_Informacyjny_nr_10_luty_2013 - Konkursy_nr_10_luty_2013
- Biuletyn_Informacyjny_nr_11_marzec 2013 - Konkursy_nr_11_marzec_2013
- Biuletyn_Informacyjny_nr_12_kwiecień_2013 - Konkursy nr_12_kwiecień_2013
- Biuletyn_Informacyjny_nr_13_maj_2013 - Konkursy_nr_13_maj_2013
- Biuletyn_Informacyjny_nr_14_czerwiec_2013 - Konkursy_nr_14_czerwiec_2013
- Biuletyn_Informacyjny_nr_15_czerwiec_2013 - Konkursy_nr_15_czerwiec_2013
- Biuletyn_Informacyjny_nr_16_lipiec_2013 - Konkursy_nr_16_lipiec_2013
- Biuletyn Informacyjny_nr_17_sierpień_2013 - Konkursy_nr_17_sierpień_2013
- Biuletyn_Informacyjny_nr_18_sierpień_2013 - Konkursy_nr_18_sierpień_2013
Biuletyn_Informacyjny_nr_19_wrzesień_2013 Konkursy_nr_19_wrzesień_2013
Biuletyn_Informacyjny_nr_20_listopad_2013 Konkursy_nr_20_listopad_2013
- Biuletyn_Informacyjny_nr_21_listopad_2013 Konkursy_nr_21_listopad_2013
- Biuletyn_Informacyjny_nr_22_grudzień_2013 - Konkursy_nr_22_grudzień_2013
Biuletyn_Informacyjny_nr_23_grudzień_2013 Konkursy_nr_23_grudzień2013
Biuletyn_Informacyjny_nr_24_grudzień_2013 Konkursy_nr_24_grudzień_2013
Dolnośląska Federacja
Organizacji Pozarządowych

pl.Solidarności 1/3/5
V Piętro, pok. 515
53-661 Wrocław
tel. (71) 793 23 24
e-mail. dfop@dfop@org.pl
Centrum ds. Katastrof
i Klęsk Żywiołowych Tratwa

ul. Henryka Probusa 9/4
50-242 Wrocław
Tel./fax (+48 71) 321 08 71
email: biuro@tratwa.org