Kontakt:

Lider Projektu: 

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych
ul. Nabycińska 19
III piętro, pok. 409
53-677 Wrocław
tel. (71) 793 23 24
email: dfop@dfop.org.pl

Koordynator projektu: Agata Bulicz, email: agata.bulicz@dfop.org.pl
Specjalista ds. finansowych projektu: Marcin Babiuch, email: marcin.babiuch@dfop.org.pl

 

 

 
  

 

Dolnośląska Federacja
Organizacji Pozarządowych

pl.Solidarności 1/3/5
V Piętro, pok. 515
53-661 Wrocław
tel. (71) 793 23 24
e-mail. dfop@dfop@org.pl
Centrum ds. Katastrof
i Klęsk Żywiołowych Tratwa

ul. Henryka Probusa 9/4
50-242 Wrocław
Tel./fax (+48 71) 321 08 71
email: biuro@tratwa.org