Jak funkcjonuje DPK-D w Jeleniej Górze?

Fundacja „Jagniątków” od 2012 r. prowadzi wsparcie dla  organizacji pozarządowych i grup nieformalnych. Dolnośląski Punkt Konsultacyjno-Doradczy (DPK-D) w Jeleniej Górze to miejsce, gdzie każdy może zgłosić się po darmową pomoc lub doradztwo z zakresu zakładania fundacji czy stowarzyszenia, funkcjonowania i działalności w III sektorze.  Punkt funkcjonuje w ramach Dolnośląskiej Sieci Doradztwa Pozarządowego, która jest koordynowana przez Dolnośląską Federację Organizacji Pozarządowych oraz Stowarzyszenie TRATWA.

- Najczęściej organizacje pytają nas, gdzie można pozyskać finanse na zrealizowanie określonego pomysłu – mówi Maciej Zawierucha doradca w DPKD - Staramy się podpowiedzieć, z których konkursów najlepiej będzie skorzystać, ale zachęcamy również do różnorodnej aktywności, którą czasami można zorganizować nie mając żadnych finansów.

- Często konsultujemy wnioski przygotowywane przez NGO na konkretne konkursy - dodaje Aneta Cieplińska, drugi doradca w DPKD -czasami są bardzo porządnie przygotowane i niewiele w nich trzeba zmieniać. Choć zdarzają się organizacje nie mające żadnego doświadczenia w konstruowaniu wniosków o dotację i  w tedy nasza pomoc również jest potrzebna. Jednocześnie zgłaszają się do nas osoby, które mają pytania i trudności z rozliczeniem otrzymanej dotacji, taką pomoc również można u nas uzyskać.

Wsparcie skierowane jest do członków, wolontariuszy, pracowników organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych i działaczy społecznych z powiatu jeleniogórskiego oraz wszystkich osób zainteresowanych założeniem organizacji pozarządowej i funkcjonowaniem III Sektora w Polsce. Jeleniogórski Punkt Konsultacyjno-Doradczy prowadzony przez Fundację "Jagniątków" funkcjonuje w następujących godzinach:

Poniedziałek 14.00-19.00
Wtorek 14.00-19.00
Środa 09.00-12.00

Zakres udzielanego wsparcia doradczego obejmuje:

  • pomoc w poszukiwaniu źródeł finansowania dla NGO ( min. dotacje unijne, dotacje krajowe)
  • konsultacje wniosków o dofinansowanie
  • elementy księgowości, w tym: sprawozdawczość/rozliczanie projektów/rozliczenia wewnątrz organizacji
  • partnerstwa międzysektorowe i współpraca między organizacjami
  • zakładanie organizacji, w tym: obowiązki rejestracyjne, statut, wnioski do KRS

Doradztwo realizowane jest osobiście, mailowo lub telefonicznie. Istnieje możliwość dojazdu do siedziby/biura Państwa organizacji i udzielenia wsparcia na miejscu.

Wsparcie infrastrukturalne - możliwość skorzystania z:

  • siedziby, biura, usług sekretarskich
  • sali konferencyjnej wyposażonej w min. : tablicę flipchartową, projektor
  • zaplecza lokalowego
  • skanera, ksera, drukarki (możliwość wydruku formatu A4 i A3)

Fundacja „Jagniątków”
Dolnośląski Punkt Konsultacyjno-Doradczy dla organizacji pozarządowych w Jeleniej Górze

ul. Klonowica 1/2, 
58-500 Jelenia Góra
Tel. 69 999 30 47, 75 64 60 222
maciej.zawierucha@jagniatkow.org.pl
aneta.cieplinska@jagniatkow.org.pl

www.jagniatkow.pl 
www.inkubatorngo.info
www.facebook.com/FundacjaJagniatkow
www.facebook.com/inkubator.jeleniagora
www.facebook.com/JeleniogorskieNGO


Zadanie dofinansowano ze środków budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego

<<< powrót
Dolnośląska Federacja
Organizacji Pozarządowych

pl.Solidarności 1/3/5
V Piętro, pok. 515
53-661 Wrocław
tel. (71) 793 23 24
e-mail. dfop@dfop@org.pl
Centrum ds. Katastrof
i Klęsk Żywiołowych Tratwa

ul. Henryka Probusa 9/4
50-242 Wrocław
Tel./fax (+48 71) 321 08 71
email: biuro@tratwa.org